Projektet Fenixz

Kompetensförsörjning för privat näringsliv i Fyrbodal och Skaraborg

Projekt Fenixz är en satsning som vill hjälpa företag i Fyrbodal och Skaraborg att möta dagens utmaningar. Vi tror att nyckeln är kunskap, i form av ny kompetens hos både företagsledning och medarbetare. Vi tror dessutom att generation Z med sina unika digitala färdigheter är just vad många företag behöver. Ett första steg kan vara att ta tillvara kunskapen hos era unga anställda. Därav z i slutet på Fenixz.

Detta vill vi uppnå

Projektets ambition är att 1000 anställda i små och medelstora företag inom privat sektor ska ta del av kompetensutvecklingsinsatser. 1200 företag kommer erbjudas behovsanalyser för kompetensutveckling.

Målen med insatserna är:

 • Att anställda upplever att de stärkt sin ställning på arbetsmarknaden.
 • Att små- och medelstora företag upplever att behovet av arbetskraft och kompetens har tillgodosetts.
 • Att deltagarna upplever att de har fått ökad kunskap-och metodutveckling i arbetsmiljöarbetet så att fler kan stanna kvar längre i arbetslivet.
 • Att anställda och företag har fått verktyg att förbättra arbetsorganisation och arbetsmiljö.
 • Att deltagarna upplever att man har verktyg för att bryta diskriminerade strukturer, attityder och normer på arbetsplatsen.

Finansiering

Projektet finansieras av ESF (Europeiska Socialfonden) och Västra Götalandsregionen, vilket innebär att företagen med sina anställda kostnadsfritt kan gå kurser som leder till omställning, förändring och ökad konkurrenskraft. Det enda som företagen står för själva är den nedlagda tid som kurserna omfattar, samt att man rapporterar sin nedlagda tid i projektet.

Varför Fenixz?

Kompetensförsörjningsfrågan har stått högst upp på agendan i Fyrbodal och Skaraborg under flera år. Nu i spåren efter coronapandemin ökar behovet av omställning för anställda och företag ännu mer. Pandemin har satt djupa spår hos små och medelstora företag i Västsverige och har drabbat näringslivet hårt. Dessutom är vi mitt i en omvälvande digitalisering och lokala företag möts av global konkurrens.

Projektet Fenixz finns för att stödja företag genom att erbjuda kompetensutveckling för sin personal. Med utbildning får anställda möjligheten att utveckla sin kompetens och företagen möjligheten att arbeta med kompetensförsörjning och förnyelse.

Hur?

Företag som går med i Fenixz erbjuds kostnadsfria utbildningar för sin personal. Efter avsiktsförklaring genomförs en kompetensplanering tillsammans med företaget, där kompetensbehov ringas in och en plan tas fram för hur anställda, ledning och företaget kan utvecklas vidare. Kompetensplaneringarna ligger till grund för det kursutbud som sedan erbjuds i projektet, där formen bestäms utifrån behov och förutsättningar.

Vem?

Fenixz vänder sig till är små- och medelstora företag i Fyrbodal och tillverkande företag i Skaraborg.

Företag från alla branscher är välkomna, men vissa näringar och industrier har lyfts fram.

Skaraborg

 • Tillverkningsindustrin och besöksnäringen.

Fyrbodal

 • Besöksnäring
 • Tillverkningsindustri
 • Kulturella och kreativa näringar
 • Transportnäring
 • Handel
 • Maritima näringar
 • Jord och skogsnäring
 • Anställda i små och medelstora företag

Generation Z

Ett viktigt perspektiv i Fenixz är att lyfta fram den betydelse som den yngre generationen (den som brukas benämnas generation z) har för omställning och utveckling i företag.

Generation Z är värderingsstyrda och vill kunna påverka arbetets innehåll och upplägg. De eftersträvar en tydligare balans i livet mellan arbetsliv och privatliv. De är en tillgång och kommer att vara morgondagens räddning för många branscher med en sundare inställning till arbetsmiljö, arbetsorganisation, jämställdhet, och hälsa.

Fenixz tillsammans med Hållbar besöksnäring i Väst

”Kunskap är nyckeln”

Företagare inom besöksnäringen kan dra fördel av insatser från två projekt på samma bräde.

Hör tidigare Landshövding i Västra Götaland Lars Bäckström,
berätta om när Evert Taubes fästmö Malin slängde ringarna i havet…och hur det hänger ihop med utvecklingen av besöksnäringen i Fyrbodal. Klippet på ca en minut är taget ur en längre presentation med fakta, råd och skrönor.

Kontaktpersoner

Cecilia Sandberg

Kompetensförsörjningsstrateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/cecilia-sandberg-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?