Kommunakademin Väst

Kommunakademin Väst, KAV, är en plattform för strategisk och systematisk samverkan mellan de 14 kommunerna inom Fyrbodals kommunalförbund och Högskolan Väst.

Kommunakademin Väst etablerades den 1 januari 2018 och är unik i ett nationellt perspektiv då antalet deltagande kommuner saknar motstycke.

Kommunakademin  verkar för att parterna i ömsesidighet genom samverkan och samproduktion ska ”…bedriva gemensam kunskaps-, kompetens- och verksamhetsutveckling som bidrar till nytta för Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst samt samhället i stort”.

Arbetet ska stärka kompetensförsörjningsförmågan och utveckla det livslånga lärandet.

Tillgodose kompetensbehovet

Målet är att behovet av kompetens ska tillgodoses på både kort och lång sikt. Kompetensbehov hos både kommun och näringsliv måste därför beaktas och innovation och nyttiggörande blir centralt. Arbetet syftar till att skapa en robust och handlingskraftig verksamhet som kan hantera utmaningar över tid och göra skillnad. Att skapa systematik och minska personberoende är andra centrala delar i kommunakademins uppdrag.

Viktiga områden för Fyrbodals kommuner är att öka övergången till högre utbildning, att genomföra behovsstyrd kompetensutveckling samt att utveckla verksamheter i kommunal och privat sektor.

För Högskolan Väst är viktiga områden att utveckla profilen Arbetsintegrerat lärande, AIL, med exempelvis nya former av AIL och flexibel utbildning samt att stärka forskning och utbildning. Insatsernas form och innehåll är behovsstyrda. Konkret kan det handla om utvecklings- och forskningsprojekt, utbildning, ”studentmedverkan”/AIL-koncept, gästföreläsare med mera. Utbildningsdelen omfattar såväl längre utbildning som kortare riktade kompetensinsatser och kan ges i olika former.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?