Restströmmar blir till nya träprodukter

Produktutveckling från restströmmar inom träindustrin ställer både nya krav på företag och forskning – men det öppnar också upp för nya möjligheter. Under dagen talade ett flertal intressanta företag med olika infallsvinklar på ämnet restströmmar och cirkulär ekonomi.

Det är i projekten The Bioeconomy Regions in Scandinavia och Tillverka i Trä som Fyrbodals kommunalförbund och Testbädd Trä i Dals Långed Testbädd – Dals Långed – Mötesplats Steneby (motesplatssteneby.se) sammanfört möbel-och inredningsdesigners med träindustrier för att undersöka de materialrester som blir över i produktionen. Om de kan förädlas till nya produkter och därmed ge ett både högre ekonomiskt och miljömässigt värde än som idag enbart bli till värme och el som det skulle gått till annars. 

Designprocess/Tillvarata restmaterial till nya idéer

Sara Torsson Szyber – formgivare och universitetslärare från HDK Valand Campus Steneby berättade om testbädd trä & design i Dals Långed och de olika projekt och insatser som man erbjuder därifrån. Bland annat arbetar man med att öka värdet av trä och effektivisera materialanvändningen. Här möter traditionellt hantverk och design digital teknik. Mer om Testbädden i Dals Långed.

IKEA: Att designa cirkulära produkter och omvärldens krav.

Tayfun Avdan, Requirement Engineering Leader hos IKEA pratade om övergången till en cirkulär ekonomi både från IKEA:s perspektiv och gav även en inblick i de styrmedel som nu kommer från EU-nivå. Hur kan man identifiera problemområdena, och hur kan man skapa produktdesign som främjar en längre livslängd, både emotionellt och rent praktiskt. Bland annat framgick tydligt vikten av att titta på hela livscykeln och den marknadsförändring som både EU-krav konsumenttryck kommer innebära.

Skanska och Swedese: Kan kasserade betongkärnor, reglar och läder förvandlas till tidlösa och funktionella möbler med hög designivå?

Skanska och Swedese har etablerat ett helt nytt och unikt samarbete. Skanska som byggföretag ser förväntningar på att arbeta hållbart, inte minst från den egna personalen och har bl a genom pilotprojektet HyllieTerrass Malmö arbetar målmedvetet med hållbarhetsfrågor. I det är samarbete med möbelföretaget Swedese viktigt. Ett nytt slags samarbete där kunden Skanska agerar med leverantören Swedese för att få fram produkter av återbrukat material och restströmmar.

Rewo: Hvordan designe for morgendagen?

Det norska företaget REWO arbetar med att ta tillvara restströmmar. Som exempel nämnde VD Olav Engelstad att det vanliga är att kapa bort första metern på furan eftersom den första biten är kraftigt vriden. I stället för att elda upp den biten så har REWO kapat i mindre bitar och gjort möbler av den. Att lagra koldioxiden genom att tillverka produkter av restmaterialet ger en stor klimatnytta. Han poängterade också vikten av materialkunskap – att analysera restströmmarnas fuktighet, textur etc – för att förstå var de kan passa bäst.

Stolab Möbel AB: Historien om Lilla Snåland

Stolabs VD Martin Johansson berättade den banbrytande historien om hur Lilla Snåland kom till. Den började i maj 2016 när de fick ett samtal från Marie-Louise Hellgren som ville diskutera hållbarhet och få besöka produktionen. Mötet ledde till att Marie-Louise blev intresserade av de små trekantiga bitar som blir över vid produktionen av Lilla Åland och hon skapade Lilla Snåland som nu turnerar runt på olika utställningar världen över.

OnSolidGround: Restmaterial eller råmaterial?

Restmaterial eller råmaterial var den fråga som Tomas Ekström, On Solid ground – ställde sig. Han gav några typiska exempel på vad som händer inom området och pekade på vikten av att optimera materialanvändning och minimera spillet. Frågan väcktes om den svåra frågan om vem som kommer/ska driva på processen, är det konsument, producent eller lagstiftning. Alla har de stor makt att påverka men med helt olika verktyg.

Dagen avslutades med visning av en utställning där deltagarna blev mycket intresserade av vad designers i projektet har åstadkommit av restmaterial från Spantex från Ahlström-Munksjö i Bengtsfors, korslimmat trä från Södra samt regelvirke från SJ Bygg i Dals Ed. Flera kontakter etablerades under dagen där man nu undersöker fortsatt utveckling av produktidéer som lampor, kök, bänkar, väggbeklädnad, golv och mycket annat.

Bilder från utställningen

 

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?