Två nya förstudier om samhällshubbar och gemensamma IT-lösningar i dalslandskommunerna.

Västra Götalandsregionen har beslutat bevilja två förstudier för utredning av samhällshubbar och gemensam IT-struktur i Dalsland. Förstudierna startar redan nu i mars och skall redovisas i höst.

Den ena förstudien handlar om att utreda förutsättningarna för och innehåll i så kallade Samhällshubbar i kommunerna i Dalsland där kommunal och statlig samhällsservice samlas tillsammans med grundläggande tjänster inom digitalisering och digital nära vård. Utifrån dagens läge ska förslag läggas om framtida utveckling.

De andra förstudien utgår från behovet av Gemensamma systemlösningar och strukturer inom IT hos dalslandskommunerna. Syftet med förstudien är att ta fram förslag på en tänkbar framtida struktur för samverkan inom digitalisering i Dalsland utifrån en analys av IT-samverkan och kartläggning av hur organisationerna ser ut idag.

Förstudierna ska ledas av Koncernstab digitalisering inom Västra Götalandsregionen i nära samverkan med kommunerna i Dalsland och koncernstaberna inom hälso- och sjukvård och regional utveckling.

Kontaktpersoner

Thomas Forslin

Processledare Det goda livet i Dalsland
Telefon:0522-440829
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/04/thomas-forslin-2022-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?