Nytt projekt utvecklar små och medelstora företag

För att höja människors kompetensnivå och stimulera näringslivets utveckling har Fyrbodals och Skaraborgs kommunalförbund tagit ett initiativ för att erbjuda kompetensutveckling för medarbetare och ledare i små och medelstora företag.

Projektet, som har namnet Fenixz, startar i februari 2021, löper över två år och finansieras av Europeiska Socialfonden och Västra Götalandsregionen.

Fenixz vänder sig till företag som vill och kan vara med och bidra till den kompetensomställning som är nödvändig för en hållbar framtid genom att erbjuda kostnadsfria behovsanalyser och kompetensutvecklingsinsatser för företagens ledare och medarbetare.

Stora likheter mellan delregionerna

Fyrbodal och Skaraborg har stora näringslivsstrukturella och socioekonomiska likheter. Här finns många mindre tätorter i kombination med stora landsbygdsområden. Utbildningsnivån är i nationell jämförelse generellt låg, vilket minskar människors möjligheter på arbetsmarknaden och företagens utveckling och konkurrenskraft.

– Tillgång till kunskap och kompetens har stor betydelse för förmågan att utveckla och tillämpa ny teknik och nya metoder, vilket i sin tur är viktigt för människors möjligheter och för en långsiktigt hållbar tillväxt för företag, säger Anna Lärk Ståhlberg, teamchef samhällsutveckling vid Fyrbodals kommunalförbund.

Teknikskiften och nya affärsmetoder

Bakgrunden till initiativet är de förändringarna av samhälle och näringsliv som är en följd av bland annat teknikskiften, nya affärsmodeller och ändrade konsumtionsmönster. Den pågående Corona-pandemin har drivit på utvecklingen ytterligare, där till exempel digitaliseringen både i företagen och i hemmen tagit ett jättekliv, e-handel och hemmakontoret har förändrat såväl köpmönster som ledarskap.

En annan viktig anledning är att arbetslösheten ökar snabbt i spåren av Corona-pandemin. Särskilt hårt drabbas de som just klivit in eller är på väg in på arbetsmarknaden.

Bokstaven Z i projektnamnet Fenixz, betonar den unga generationen som också kallas för ”digital natives”, som å ena sidan drabbas hårt när instegsjobben minskar till följd av nedstängning i vissa branscher, och å andra sidan besitter den digitala kunskapen som många företag efterfrågar.

Unga vuxna

Med en växande grupp unga vuxna som riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet riskerar landsbygdskommunerna i Fyrbodal och Skaraborg dessutom att de unga lämnar bygderna eller inte ser möjlighet att återvända efter avslutade studier, vilket ytterligare spär på den låga utbildningsnivån i delregionerna.

Kompetensinsatser för medarbetare i små och medelstora företag öppnar för karriärsteg, vilket i sin tur öppnar dörren för de yngre och för personer som står längre från arbetsmarknaden.

– Projekt Fenixz utgår från medarbetarnas och företagens verkliga behov och insatserna som erbjuds ska ta vara på ledares och medarbetares förmåga till anpassning och omvandling i en delvis ny verklighet, säger Anna Lärk Ståhlberg.

Kontaktpersoner

Anna Lärk Ståhlberg

Förbundsdirektör
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/10/eng_foto_4ke0761-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?