Nytt från direktionen

Bryggor och båtskjul i Smögen

Förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund höll sitt tredje möte för året den 7 maj. Direktionen är kommunalförbundets högsta beslutande organ.

Samtidigt med direktionsmötet hölls även delregionalt kollektivtrafikråd. Under det mötet fick direktionens ledamöter bland annat information om taxorna för de tre nya zoner som införs i Västtrafik från och med i höst.

Direktionen fick även information om aktuella remisser när det gäller kollektivtrafiken, bland annat Trafikförsörjningsprogrammet för 2021–2025. Direktionen påpekade bland annat att det fortfarande saknas ett stråk för kollektivtrafik i väst-östlig-riktning i den norra delen av Fyrbodalsregionen, för exempelvis resor mellan Åmål och Strömstad.

Biogas i kollektivtrafiken

En annan fråga som diskuterades var användningen av biogas i kollektivtrafiken. Västtrafiks plan är att bussar i stadstrafik ska drivas av el, medan bussar på landsbygden ska drivas med biogas. Kommunalförbundet har tidigare uttryckt oro för att efterfrågan på biogas ska minska under en period i denna omställning, då många stadsbussar i dag går på biogas. Nu ska en gemensam avsiktsförklaring från Fyrbodals kommunalförbund och Västra Götalandsregionen tas fram för biogasens framtid.

Mötet beslutade även att bifalla ett förslag till omprioritering av vägprojekt till förmån för bland annat utbyggnad av väg 678, sträckan Bratteröd-Grohed.

Andra frågor som avhandlades på mötet:

  • Redovisning av resultaten från projektet ”En skola för alla” som avslutats tidigare i år.
  • Information om satsningen Kommunernas klimatlöften.
  • Uppföljning av situationen med anledning av coronapandemin.

Hela dagordningen samt handlingar inför mötet finns på Fyrbodals kommunalförbunds digitala anslagstavla. Där finns även protokoll från tidigare möten.

Fyrbodals kommunalförbund är ett av fyra regionala kommunalförbund i Västra Götaland. Genom kommunalförbundet samarbetar 14 medlemskommuner för en hållbar utveckling av Fyrbodal samt en enkel och rationell hantering av de mellankommunala frågorna.

Kontaktpersoner

Morgan Ahlberg

Infrastrukturstrateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/morgan-ahlberg-2022-1-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?