Ny utlysning: Stöd till kulturprojekt

Tre brickor på en stubbe. Två av brickorna har var sitt nummer på sig, den tredje en del av en bild, som en pusselbit.
Projekt Tiotusenbitarspusslet. Foto: Ylva Frid.

Fyrbodals kommunalförbund ger ekonomiskt stöd till delregionala kulturprojekt. Nu kan er organisation, förening, kommun med flera aktörer söka tillväxtmedel till ert kulturprojekt.

Den aktuella utlysningen är öppen 2-29 september 2020. Tag gärna kontakt med kulturstrategen om ni har frågor.

Tillväxtmedlen är avsedda att stödja samverkansprojekt som bidrar till utveckling inom kulturområdet i Fyrbodal. Projektens insatser ska vara i linje med Västra Götalandsregionens kulturstrategi och Fyrbodals kommunalförbunds delregionala genomförandeplan. De ska beröra tre eller fler kommuner och gärna stärka samverkan mellan kultur och övriga tillväxtområden. Minst 50 procent kontant medfinansiering krävs. Projektidéerna ska vara tydligt avgränsade i sitt genomförande samt tidsbegränsade, och de som knyter an till strategierna i kommunalförbundets verksamhetsplan kommer först och främst att beaktas.

Corona har slagit hårt mot kulturlivet i hela Sverige. Med tanke på rådande situation, kommer projekt som på olika sätt minskar effekterna av pandemin särskilt att prioriteras. Kriterierna om minst tre berörda kommuner och medfinansieringsgraden ska fortfarande uppfyllas.

I kommunalförbundets verksamhetsplan 2020 (mål 6, kultur) finns tre strategier som kommunalförbundet fokuserar på under året. Vi ska:

  • Öka kunskapen om kopplingen mellan kultur och kommuners attraktionskraft
  • Öka kunskapen om kultur som innovationsdriven tillväxtfaktor
  • Främja kulturföretagande

Projektansökningar bereds av nätverket för kulturansvariga i kommunalförbundets medlemskommuner och det är den politiska direktionen som tar beslut. Ansvarig tjänsteperson på kommunalförbundet är kulturstrategen.

Läs mer och ladda ned blanektter på sidan Att söka tillväxtmedel.

Kontaktpersoner

Ida Svanberg

Kulturstrateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/ida-svanberg-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?