Kampanjvecka sätter fokus på våldet

Nu ska det våldsförebyggande arbetet uppmärksammas i Fyrbodal. Vecka 47 hålls En vecka fri från våld i Sverige. ”Utifrån vad vi ser i dag är det helt nödvändigt med våldspreventivt arbete i kommunerna, säger Jessica Svensson, projektledare Våldsprevention vid Fyrbodals kommunalförbund.

Veckan är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på det förebyggande arbetet mot mäns och killars våld. Kampanjveckan är ett initiativ av organisationerna Unizon och MÄN.

Syftet är att uppmärksamma det våldsförebyggande arbetet och inspirera till lokal och regional aktivitet och samverkan för att på så sätt driva utvecklingen framåt.

Under veckan arrangeras seminarier, nätverksträffar, filmvisningar och lanseringar med mera. Flera kommuner i Fyrbodal arrangerar olika aktiviteter denna vecka, till exempel Uddevalla, Vänersborg, Trollhättan med flera.

”Det handlar både om att lyfta lokala exempel på våldspreventivt arbete och att bjuda in föreläsare och forskare runt om i landet,” säger Siren Linde, också projektledare Våldsprevention vid Fyrbodals kommunalförbund.

Flera aktiviteter

Exempel på aktiviteter i några av kommunerna är föreläsningen Kärlek börjar aldrig med bråk tisdag den 21 november kl. 18.00 på Bohusläns museum i Uddevalla som hålls av pedagoger i förskolan.

Inom kommunalförbundet bedrivs våldsprevention som ett fokusområde genom Hälsokällan. Förbundet har fått statsbidrag från Jämställdhetsmyndigheten för att förstärka arbetet under 2023 och 2024.

”Det handlar om att arbeta med tidiga våldspreventiva insatser i två kommuner, förskola, skola och fritidshem, för att få goda exempel som kan spridas i fler kommuner i Fyrbodal,” säger Jessica Svensson.

Främja barn och unga

Målgruppen för arbetet är barn/elever, personal och vårdnadshavare. Syftet är att främja barn och ungas hälsa genom att utveckla förskolors, skolors och fritidshems arbete med barns rätt till kroppslig och personlig integritet, jämställdhet och en uppväxt fri från våld.

”Att växa upp med våld påverkar barn och ungas både psykiska och fysiska hälsa negativt och det får negativa konsekvenser både på kort och lång sikt. Det är ett allvarligt samhällsproblem med mäns våld mot kvinnor,” säger Siren Linde.

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner

Jessica Svensson

Projektledare Våldsprevention förskola - skola
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2024/02/jessica_svensson-150x150.jpg

Siren Linde

Projektledare Våldsprevention förskola - skola
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2023/09/siren_linde_webb-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?