Att främja en likvärdig och jämställd skola i Fyrbodal med en sund plugg- och ansträngningskultur.

Nyheter processtöd fullföljda studier 3 maj 2021.Varför pojkar inte i tillräcklig grad lyckas i skolan och vad vi kan göra åt det?

 

Återigen samlades ett 40-tal representanter (rektorer, förstelärare, grundskolechefer, verksamhetschefer för åk 7-9, processledare etc) inom förskola, skola från kommunerna Vänersborg, Munkedal, Uddevalla och Åmål. Dessutom deltog även representanter från Högskolan Väst samt Västra Götalandsregionen. På denna lärträff medverkade Fredrik Zimmerman för att öka på våra kunskaper om varför pojkar (på gruppnivå) inte i tillräcklig hög grad lyckas i skolan och vad vi kan göra åt det?

Plugg och ansträngningskultur

I en skola med pluggkultur anses det värdefullt och positivt att vara ambitiös. Lärandet är attraktivt och elever och lärare pratar om att bli bra inom ett ämne och kunskapsområde. Att bemästra ett ämne. Eleverna uttrycker inte att de är bra på ett ämne utan att de blir bra. Skillnaden mellan är och blir är betydande. Att vara, är ett tillstånd, en talang, det krävs ingen ansträngning. Man bara är. Att elever istället blir bra, vittnar om en förändring, något har hänt, en ansträngning. Att bli bra betyder att man har utvecklats. Det fina med bli-kulturen är att misslyckas ses som en del av lärandeprocessen.

Speciellt inbjuden till denna lärträff var Fredrik Zimmerman. Fredrik arbetar som lektor vid Högskolan i Borås på förskole- och grundlärarutbildningen.

Han är för allmänheten mest känd för sin forskning kring varför betygsklyftan mellan flickor och pojkar finns.

Läs om arbetet och om en av lärträffarna!

Bakgrund – Tidiga insatser främjar fullföljda studier

Utbildningscheferna i Fyrbodal har gemensamt bestämt att precis som Göteborgsregionen (GR) och Skaraborgs kommunalförbund göra en gemensam kraftsamling kring processtöd fullföljda studier Fyrbodal. I detta utvecklingsarbete får grundskolor i Fyrbodal stöd i att utveckla och systematisera arbetet med elever i årskurs 5-9 som riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet.

Arbetets övergripande syfte är att fler elever i Västra Götaland ska bli behöriga till och slutföra gymnasiet. Det kortsiktiga målet kopplat till processtödet är att öka andelen behöriga elever till de nationella programmen på gymnasiet. Fyrbodals kommunalförbund leder arbetet och fungerar som sak- och processkunniga. Processtödet pågår från höstterminen 2020 till och med december 2022.

Här kan du läsa mer om utvecklingsarbetet

Kontaktpersoner

Henrik Erlandsson

Verksamhetsutvecklare Hälsokällan
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/henrik-erlandsson-2022-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?