Kommunikatörsnätverket

Syfte

Nätverket ska vara ett forum för dialog och informationsutbyte inom kommunikationsområdet. I syftet ingår att sprida kunskap och dela erfarenheter.

Uppdrag

Nätverket ska vara en resurs för samverkan, kunskapsutbyte och omvärldsbevakning inom kommunikationsområdet. Nätverksdeltagarna ska vara ett stöd till varandra, och kunna ställa frågor och ge svar på aktuella frågor. De ska föra en dialog avseende kommunikationsfrågor som aktualiserats i respektive organisation.

Innehåll / Teman

Ett årshjul för innehåll på träffarna ska upprättas. Deltagarna ansvarar för frågor som aktualiserats i respektive kommun.

Arbetsformer

Nätverket ska träffas fyra gånger per år. En mötesplanering görs i slutet av kalenderåret. Deltagarna ansvarar gemensamt för agendan och arbetet i nätverket. Nätverksledaren skickar ut inbjudan till nätverksträff 14 dagar innan respektive möte. Deltagarna meddelar aktuella frågor och nätverksledaren sammanställer dagordningen tillsammans med nätverkets ordförande.

Målgrupp

I nätverket deltar kommunikatörer, kommunikationschefer och liknande funktioner i medlemskommunerna.

Kontaktpersoner

Andreas Borg

Kommunikationsansvarig
Telefon:0522-440827
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/10/eng_foto_4ke0678-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?