RSS
Kurser & Konferenser

Du utvecklas - vi fixar

En av kommunalförbundets uppgifter är att på uppdrag arrangera kompetensutveckling för medlemskommunerna. Verksamheten är självfinansierad utan vinstintresse. Därför kan vi erbjuda kurser och konferenser till priser under de externa kursanordnarnas.

Fyrbodals kommunalförbund arrangerar kompetensutveckling för tjänstemän och förtroendevalda både i och utanför länet.

Välkommen att anmäla dig till våra kurser och konferenser!

 • Karta Fyrbodal 2017-01-01
  Personlig assistans - uppdragskurs VT17

  Kursen vänder sig till personliga assistenter som arbetar i någon av Fyrbodals 14 kommuner och är utvecklad i nära samarbete med Fyrbodals kommunalförbund.Kursen består av 6 kurstillfällen.Vänersborg,...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-01-01
  Den egna yrkesrollen - yrkeshandledning för dig som är ny i barnavårdsarbetetStartar vid efterfrågan
   
  Omfattning
  10 handledningstillfällen á 3 handledningstimmar under 1 år.
  En ny grupp startar så fort vi har tillräckligt många deltagare.
  I yrkeshandledningen deltar 8 st. Grupper kommer att startas allt...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-01-01
  Ledarskapsutbildning inom funktionshinder och socialpsykiatri

  Utbildningen är utvecklad i nära samarbete mellan Fyrbodals kommunalförbund, kommunens representanter i FouRum funktionshinder/socialpsykiatri och Högskolan Väst.
  Utbildningen består av tre fristående ...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-01-01
  Systematisk uppföljning 7.5 HP

  Utbildningen syftar till att bredda och fördjupa kunskapen om hur systematisk uppföljning på olika nivåer kan planeras, genomföras, användas och komma till nytta på ett sätt som främjar verksamhetsutv...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-02-08
  Utbildning "Sexualitet, funktionsnedsättningar och professionellt bemötande" Onsdagen den 8 februari 2017
  Målgrupp: personal som arbetar med barn och ungdomar och unga vuxna med olika funktionsnedsättningar.
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-02-15
  Nätverksträff - Hitta Rätt - en nätverksträff för dig som vänder sig till dig som deltagit i "Hitta-Rätt-utbildning" samt ansvariga för Hitta Rätt 5 april 2017
  Hitta Rätt-materialet består av en pärm och en handledning. Upplägget  för nätverksträffen bygger på att du deltagit i utbildning och eller är ansvarig för Hitta-Rätt-arbetet.
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-02-15
  Utbildning Hitta Rätt - för dig som ansvarar för boenden eller arbetar med ensamkommande 29 och 30 mars 2017
  Hitta Rätt-materialet består av en pärm och en handledning. Upplägget i utbildningen består av att du deltar båda dagarna.
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-03-09
  Gruppledarutbildning "DISA" 9, 10 och 17 Mars 2017
  Målgrupp: I första hand erbjuds utbildningsplatser till personal som i  sin tjänst har möjlihget att arbeta med DISA under 2017
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-03-29
  Att utreda barns behov av skydd och stöd

  Fördjupning med fokus på skyddsbedömning, analys och bedömning
  29 mars 2017
  Det finns platser kvar!

  Hela processen med att utreda barns behov av skydd och stöd är en svår och komplex uppgift. I den lagst...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-03-29
  Utbildning "Hitta Rätt  2017 29 och 3O Mars 2017
  Målgrupp: personal som arbetar med ensamkommande ungdomar eller personal inom socialtjänsten
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-03-29
  Utbildning "Hitta Rätt  2017 29 och 3O Mars 2017
  Målgrupp: personal som arbetar med ensamkommande ungdomar eller personal inom socialtjänsten
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-04-03
  Välfärdsteknik med inriktning mot IKT och funktionsnedsättning

  Inspirationsdag 3 april 2017

  Fyrbodals kommunalförbund, FoU Socialtjänst arrangerar denna inspirationsdag tillsammans med Högskolan Väst, barn- och ungdomsvetenskap (BUV). Dagen har sin utgångspunkt i ...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-04-04
  GSI:s grundutbildning familjeterapi - fortsättningskurs (FT2)

  6 dagar:
  4 -5 april, 25 - 26 april, 22 - 23 maj 2017
  Det finns 1 plats kvar!

  Fortsättningskursen ger en breddning av teorier som kommunikationsteori, processteori och systemteori. Tyngdpunkten ligger på ...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-04-04
  Utbildning för skolan "Att främja, förebygga och åtgärda" Om att främja elevers kunskaper och värden i teori och praktik" Tisdagen den 4 april 2017
  Målgrupp: skolledare, lärare, elevhälsopersonal och skolutvecklare.
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-04-04
  Att främja kunskaper och värden 4 april

  Utbildning 4 april 2017  "Skolans värdegrund i teori och praktik - förhållningssätt, verktyg och metoder". Målgrupp: Skolledare, lärare och elevhälsa.

  Hälsokällan bjuder in till en utbildning där skolan...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-04-05
  Nätverksträff "Hitta Rätt" Onsdagen den 5 April 13.00-16.00 2017
  Målgrupp: personal som gått Hitta-Rätt utbildning eller ansvariga för boenden för ensamkommande
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-04-05
  Nätverksträff "Hitta Rätt" Onsdagen den 5 April 13.00-16.00 2017
  Målgrupp: personal som gått Hitta-Rätt utbildning eller ansvariga för boenden för ensamkommande
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-04-06
  Utbildning "Grundläggande kunskaper om hedersförtryck" 6 april 2017
  Målgrupp: alla som arbetar med barn och ungdomar och möter frågor som relateras till heder.
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-04-06
  Grundläggande kunskaper mot Hedersförtryck 6 april

  Nätverksträff och seminarium mot Hedersförtryck 08.30-12.00

  Under förmiddagen kommer du att få en kort introduktion om vad hedersförtryck kan innebära. Vi ger dig grundläggande kunskaper för att kunna ...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-04-06
  Nätverksträff och seminarium - samverkan mot Hedersförtyck" Torsdagen den 6 april 2017
  Målgrupp: personal och chefer som arbetar mot Hedersförtyck.
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-04-06
  Samverkan mot Hedersförtryck 6 april

  Nätverksträff och seminarium mot Hedersförtryck 13.30-16.30

  Hälsokällan har bjudit in RISK - Riksföreningen stoppa kvinnlig könsstympning som arbetar för att motarbeta kvinnlig könsstympning.
  Inbjudan,...länk till annan webbplats
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-04-19
  Grundutbildning i MI

  19 och 20 april + 15 och 16 maj 2017 Motiverande samtal — MI är en personcentrerad, förändringsinriktad samtalsmetod och förhållningssätt som används för att skapa goda förutsättningar för att hjälpa ...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-04-19
  Autism och psykisk ohälsa hos vuxna

  19 april 2017

  Vuxna (personer 18 år eller äldre) med autismspektrumtillstånd (autism, Aspergers syndrom, atypisk autism) löper risk att drabbas av psykiska besvär, särskilt ångestsjukdomar och/eller de...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-04-20
  Utbildning "Sex och samlevnad på lättare svenska" Torsdagen den 20 April 09.00-16.00 2017
  Målgrupp: personal som arbetar på SFI eller på gymnasieskolans introduktionsprogram samt för personal som arbetar på boenden för ensamkommande
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-04-20
  Utbildning "Sex och samlevnad på lättare svenska" Torsdagen den 20 April 09.00-16.00 2017
  Målgrupp: personal som arbetar på SFI eller på gymnasieskolans introduktionsprogram samt för personal som arbetar på boenden för ensamkommande
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-04-25
  Etnicitet, kultur och funktionshinder

  Inspirationsdag 25 april 2017

  Dagen syftar till att ge ökad kunskap och förståelse för hur man som personal inom funktionshinderverksamheter kan bli bättre på bemötande och hantera möten och situatione...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-04-25
  Information kommunikation relation

  Workshop Förenkla - helt enkelt 25 april 2017

  En bra dialog och kommunikationen med näringslivet bygger det lokala företagsklimatet, från det enskilda samtalet till de stora rubriker i media. Genom sma...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-05-02
  Dokumentation för HVB-personal - ensamkommande barn och unga

  2 maj 2017

  Syftet med halvdagen är att ge kunskap om det socialrättsliga regelverket gällande
  dokumentation och vägledning hur det ska göras i praktiken. Dagen innehåller en
  grundläggande genomgång av v...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-05-03
  Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

  3 maj 2017

  Under dagen ges en grundläggande genomgång av det befintliga regelverket kompletterat med de nya dokumentationsföreskrifterna, för att ge en helhetsbild av vad som gäller under hela processe...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-05-04
  Inspirationsdag på temat "Psykisk hälsa"

  4 maj 2017 - DAGEN ÄR FULLBOKAD

  Fyrbodals kommunalförbund, FoU Socialtjänst arrangerar denna inspirationsdag med stöd av statliga medel via ” överenskommelsen psykisk hälsa”. Dagen har sin utgångspunkt...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-05-09
  Hjärnsmarta strategier för arbetsplanering

  9 maj 2017

  Kursen ger förståelse och verktyg för att bättre kunna planera sitt arbete. Kursen tar sin utgångspunkt i socialtjänstens vardag där arbetet är fritt men med en strikt ram.
  Kursen fokuserar p...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-05-09
  Hedersrelaterat våld och förtryck

  9 maj 2017

  I samarbete med Länsstyrelsen och Fyrbodals kommunalförbund anordnare Fyrbodal mot våld i nära relatoiner denna heldag. Syftet med dagen är att ge kunskapshöjning om hedersproblematik och fö...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-05-10
  Utbildning i AUDIT och DUDIT

  10 maj

  Fyrbodals kommunalförbund anordnar denna halvdagsutbildning om screeninginstrumenten AUDIT och DUDIT. Störst tonvikt läggs vid AUDIT. (AUDIT - Alcohol Use Disorders Identification Test / DUDIT -...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-05-12
  Kommunal ekonomi för icke-ekonomer

  12 maj

  Syftet med dagen är att ge kunskap om och förståelse för ett antal grundläggande ekonomiska processer, begrepp och resonemang som ofta förekommer i kommunal verksamhet.
  Inbjudanlänk till annan webbplats
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-05-12
  Socialpedagoger i skolan nätverksträff 12 maj

  Nätverksträff för socialpedagoger i skolan. Under 2016 hade vi flera nätverksträffar för socialpedagoger i Fyrbodalsområdet. Nu arrangerar vi en ny träff.Inbjudan, program och anmälanlänk till annan webbplats
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-05-17
  Riskbruk & Beroende - beroendelära

  17 maj 2017

  Beroendelära är ett område där många olika perspektiv och kunskaper möts, och på ett spännande sätt kompletterar varandra. Beroendelära kan handla om farmakologi, som läkemedelsassisterad n...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-05-30
  Att filma med mobilen - skapa filmer för webb och sociala medier

  30 maj 2017

  Den här kursen ger dig kunskaperna som du behöver för att snabbt komma igång och filma med mobilen. Allt från att välja innehåll till att filma, regissera, redigera och publicera. Du får l...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-09-28
  Utbildning "Grundkurs sex och samlevnad för personal som arbetar med ungdomar 13-19-år" Torsdagen den 28 September 09.00-16.00 2017
  Målgrupp: rektorer, lärare, elevhälsopersonal och fritidspersonal som arbetar med ungdomar 13-19 år från Fyrbodals komuner.
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-10-25
  Utbildning "Sex och samlevnad på mellanstadiet - Livet-kroppen och kärleken" Onsdagen den 25 Oktober 09.00-16.00 2017
  Målgrupp: lärare som arbetar med elever i årskurs 3-7 samt personal i elevhälsa, socialpedagoger etc
  Läs mer

 

Förslag på kurser?

Har du förslag på kurser, utbildningar och konferenser? Kanske kan vi anordna något. Hör av dig till oss!


Här hittar du ett arkiv med kurser vi anordnat tidigare år.

Utvecklare
Allmänt inriktade utbildningar

Cecilia Sandberg
Telefon: 0522-44 08 40 Mobil: 0733-35 85 09
E-post: cecilia.sandberg@fyrbodal.se

Utvecklare
Utbildningar inriktade mot socialtjänsten
Soy Falk
Telefon: 0522-44 08 55
Mobil: 0733-35 85 10
E-post: soy.falk@fyrbodal.se

Utbildningsadministratör/Kanslist
Ann-Christine Lang
Telefon: 0522-44 08 24 Mobil: 0733-35 85 02
E-post: ann-christine.lang@fyrbodal.se

Senast ändrad: 2016-11-07 Uppdaterad av: Åsa Johansson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776