RSS
Kurser & Konferenser

Du utvecklas - vi fixar

En av kommunalförbundets uppgifter är att på uppdrag arrangera kompetensutveckling för medlemskommunerna. Verksamheten är självfinansierad utan vinstintresse. Därför kan vi erbjuda kurser och konferenser till priser under de externa kursanordnarnas.

Fyrbodals kommunalförbund arrangerar kompetensutveckling för tjänstemän och förtroendevalda både i och utanför länet.

Välkommen att anmäla dig till våra kurser och konferenser!

 • Karta Fyrbodal 2017-01-01
  Personlig assistans - uppdragskurs VT17

  Kursen vänder sig till personliga assistenter som arbetar i någon av Fyrbodals 14 kommuner och är utvecklad i nära samarbete med Fyrbodals kommunalförbund.Kursen består av 6 kurstillfällen.Vänersborg,...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-01-01
  Den egna yrkesrollen - yrkeshandledning för dig som är ny i barnavårdsarbetetStartar vid efterfrågan
   
  Omfattning
  10 handledningstillfällen á 3 handledningstimmar under 1 år.
  En ny grupp startar så fort vi har tillräckligt många deltagare.
  I yrkeshandledningen deltar 8 st. Grupper kommer att startas allt...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-01-01
  Ledarskapsutbildning inom funktionshinder och socialpsykiatri

  Utbildningen är utvecklad i nära samarbete mellan Fyrbodals kommunalförbund, kommunens representanter i FouRum funktionshinder/socialpsykiatri och Högskolan Väst.
  Utbildningen består av tre fristående ...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-01-01
  Systematisk uppföljning 7.5 HP

  Utbildningen syftar till att bredda och fördjupa kunskapen om hur systematisk uppföljning på olika nivåer kan planeras, genomföras, användas och komma till nytta på ett sätt som främjar verksamhetsutv...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-04-06
  Nätverksträff och seminarium - samverkan mot Hedersförtyck" Torsdagen den 6 april 2017
  Målgrupp: personal och chefer som arbetar mot Hedersförtyck.
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-04-20
  Utbildning "Sex och samlevnad på lättare svenska" Torsdagen den 20 April 09.00-16.00 2017
  Målgrupp: personal som arbetar på SFI eller på gymnasieskolans introduktionsprogram samt för personal som arbetar på boenden för ensamkommande
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-04-20
  Utbildning "Sex och samlevnad på lättare svenska" Torsdagen den 20 April 09.00-16.00 2017
  Målgrupp: personal som arbetar på SFI eller på gymnasieskolans introduktionsprogram samt för personal som arbetar på boenden för ensamkommande
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-04-24
  Maskulinitet och könsnormer på fritidsgården

  En gratis 3-dagars utbildning för personal som är verksamma i någon av de Fyrbodals kommuner som har avtal med Hälsokällan. Målgruppen är personal på fritidsgårdar samt första dagen är även personal på...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-04-24
  Maskulinitetsnormer, relationer och sexualitet i mötet med ensamkommande barn och unga

  En gratis 3-dagars utbildning för personal i Fyrbodals kommuner som tecknat avtal med Hälsokällan, verksamma på boenden för ensamkommande flyktingungdomar om hur man samtalar om maskulinitetsnormer, r...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-04-25
  Etnicitet, kultur och funktionshinder

  Inspirationsdag 25 april 2017

  Dagen syftar till att ge ökad kunskap och förståelse för hur man som personal inom funktionshinderverksamheter kan bli bättre på bemötande och hantera möten och situatione...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-04-25
  Information kommunikation relation

  Workshop Förenkla - helt enkelt 25 april 2017

  En bra dialog och kommunikationen med näringslivet bygger det lokala företagsklimatet, från det enskilda samtalet till de stora rubriker i media. Genom sma...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-05-02
  Dokumentation för HVB-personal - ensamkommande barn och unga

  2 maj 2017

  Syftet med halvdagen är att ge kunskap om det socialrättsliga regelverket gällande
  dokumentation och vägledning hur det ska göras i praktiken. Dagen innehåller en
  grundläggande genomgång av v...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-05-03
  Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

  3 maj 2017

  Under dagen ges en grundläggande genomgång av det befintliga regelverket kompletterat med de nya dokumentationsföreskrifterna, för att ge en helhetsbild av vad som gäller under hela processe...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-05-04
  Inspirationsdag på temat "Psykisk hälsa"

  4 maj 2017 - DAGEN ÄR FULLBOKAD

  Fyrbodals kommunalförbund, FoU Socialtjänst arrangerar denna inspirationsdag med stöd av statliga medel via ” överenskommelsen psykisk hälsa”. Dagen har sin utgångspunkt...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-05-04
  Att främja kunskaper och värden 4 maj

  Utbildning 4 maj 2017  "Skolans värdegrund i teori och praktik - förhållningssätt, verktyg och metoder". Målgrupp: Skolledare, lärare och elevhälsa.

  Hälsokällan bjuder in till en utbildning där skolans ...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-05-09
  Hjärnsmarta strategier för arbetsplanering

  9 maj 2017

  Kursen ger förståelse och verktyg för att bättre kunna planera sitt arbete. Kursen tar sin utgångspunkt i socialtjänstens vardag där arbetet är fritt men med en strikt ram.
  Kursen fokuserar p...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-05-09
  Hedersrelaterat våld och förtryck

  9 maj 2017

  I samarbete med Länsstyrelsen och Fyrbodals kommunalförbund anordnare Fyrbodal mot våld i nära relatoiner denna heldag. Syftet med dagen är att ge kunskapshöjning om hedersproblematik och fö...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-05-10
  Utbildning i AUDIT och DUDIT

  10 maj

  Fyrbodals kommunalförbund anordnar denna halvdagsutbildning om screeninginstrumenten AUDIT och DUDIT. Störst tonvikt läggs vid AUDIT. (AUDIT - Alcohol Use Disorders Identification Test / DUDIT -...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-05-12
  Kommunal ekonomi för icke-ekonomer

  12 maj

  Syftet med dagen är att ge kunskap om och förståelse för ett antal grundläggande ekonomiska processer, begrepp och resonemang som ofta förekommer i kommunal verksamhet.
  Inbjudanlänk till annan webbplats
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-05-12
  Socialpedagoger i skolan nätverksträff 12 maj

  Nätverksträff för socialpedagoger i skolan. Under 2016 hade vi flera nätverksträffar för socialpedagoger i Fyrbodalsområdet. Nu arrangerar vi en ny träff.Inbjudan, program och anmälanlänk till annan webbplats
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-05-17
  Riskbruk & Beroende - beroendelära

  17 maj 2017

  Beroendelära är ett område där många olika perspektiv och kunskaper möts, och på ett spännande sätt kompletterar varandra. Beroendelära kan handla om farmakologi, som läkemedelsassisterad n...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-05-19
  Våldets mekanismer och identifikation av våldsutsatta i skolan

  Utbildning om våldets konsekvenser och våld som en tänkbar bakomliggande orsak tilll varför vissa barn har svårt för att fokusera på skola och inlärning. Detta är ett utvecklingsarbete och en utbildni...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-05-23
  God Bless the United States of America - påverkar det Fyrbodal? 

  Välkomna till en spännande dag om religion och kultur som denna dag tar avstamp i det land som ofta påverkar vår kultur - nämligen USA 23 maj
  I vår serie om kulturmöten och hur de kan påverka våra kommu...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-05-23
  Mäns heder: att vara både offer och förövare 23 maj

  Föreläsning 23 maj 2017  "Mäns heder: att vara både offer och förövare - med Devin Rexvid som forskat om hedersrelaterat våld och förtryck vid institutionen för socialt arbete på Umeå Universitet". För...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-05-30
  Att filma med mobilen - skapa filmer för webb och sociala medier

  30 maj 2017

  Den här kursen ger dig kunskaperna som du behöver för att snabbt komma igång och filma med mobilen. Allt från att välja innehåll till att filma, regissera, redigera och publicera. Du får l...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-06-02
  Utbildning i klarspråk

  2 juni 2017 Under dagen blandas föreläsning med övningar och många exempel. Deltagarna får konkreta tips om hur de kan arbeta med meningsuppbyggnad, struktur, ordval med mera.
  Utbildningen leds av Petra...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-09-07
  Nätverksträff "DISA" Torsdagen den 7 September 13.00-16.00 2017
  Målgrupp: I första hand erbjuds platser till dig som arbetar med DISA och som har igång grupper eller som vill starta upp en ny grupp.
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-09-12
  Förstår barnen och föräldrarna vad socialsekreteraren säger? - En kurs i Klarspråk

  12 september 2017
  Vad är klarspråk, varför arbeta med klarspråk? Samtal och dokumentatin är basen i socialsekreterarens arbete. Ett muntligt och ett skriftligt språk som är lätt att förstå, ger förutsä...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-09-19
  Att främja kunskaper och värden 19 september

  Utbildning 19 september 2017  "Skolans värdegrund i teori och praktik - förhållningssätt, verktyg och metoder". Målgrupp: Skolledare, lärare och elevhälsa.

  Hälsokällan bjuder in till en utbildning där s...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-09-20
  LVU - fördjupning med fokus på handläggningen i domstol

  20 september 2017
  En kursdag med Emilia Danielsson och Kristina Söderberg, förbundsjurister vid Sveriges Kommuner och Landsting
  Inbjudan publiceras i början av maj
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-09-27
  Utbildning i ADAD

  27 - 28 september samt 16 november

  ADAD är en strukturerad standardiserad intervjumetod som syftar till att ge en bred bild av ungdomars situation och aktuella problematik Denna utbildning syftar till ...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-09-28
  Utbildning "Grundkurs sex och samlevnad för personal som arbetar med ungdomar 13-19-år" Torsdagen den 28 September 09.00-16.00 2017
  Målgrupp: rektorer, lärare, elevhälsopersonal och fritidspersonal som arbetar med ungdomar 13-19 år från Fyrbodals komuner.
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-10-11
  Nätverksträff "Hitta Rätt" Onsdagen den 11 Oktober 13.00-16.00 2017
  Målgrupp: personal som gått Hitta-Rätt utbildning eller ansvariga för boenden för ensamkommande samt socialsekreterare.
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-10-12
  Samtal med barn

  12 - 13 oktober samt uppföljningsdag i december 2017

  Utbildning med Eva Redemo, socionom, familjeterapeut, handledare och utbildare med utrednings- och behandlingsmetodik bland barn, ungdomar och deras...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-10-17
  Utbildning "Grundläggande kunskaper om hedersförtryck" 17 oktober 2017
  Målgrupp: alla som arbetar med barn och ungdomar och möter frågor som relateras till heder.
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-10-17
  Samverkan och nätverksträff mot Hedersförtryck 17 Oktober 2017

  Nätverksträff och seminarium mot Hedersförtryck 13.30-16.30

  Hälsokällan arrangerar ytterligare en nätverksträff och ett seminarium för att främja kunskaper och bygga nätverk i kampen för mänskliga rätt...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-10-20
  Att hjälpa nya att skapa en struktur i sitt arbete - hjärnsmarta strategier för arbetsplanering

  20 oktober 2017
  Vad är klarspråk, varför arbeta med klarspråk? Samtal och dokumentatin är basen i Temat för dagen är hur vi med hjälp av en ökad förståelse för inlärning och professionsutveckling i kom...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-10-25
  Utbildning "Sex och samlevnad på mellanstadiet - Livet-kroppen och kärleken" Onsdagen den 25 Oktober 09.00-16.00 2017
  Målgrupp: lärare som arbetar med elever i årskurs 3-7 samt personal i elevhälsa, socialpedagoger etc
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-10-27
  Kommunal nämndadministration

  Föreläsaren förbereder programmet tillsammans med dig! 27 oktober
  Utbildningen vänder sig i första hand sekreterare i fullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott samt i mån av plats övriga adminis...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-10-31
  GSI:s grundutbildning familjeterapi - introduktionskurs (FT1)

  Sex dagar: 31/10 - 1/11, 21 - 22/11 och 19 - 20/12
  Kursen består av kortare teoretiska föreläsningar, varvade med gruppövningar och rollspel med simulerad familj och förutsätter ett aktivt deltagande f...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-11-09
  Utbildning "Sex och samlevnad för personal som arbetar inom särskolan eller inom omsorgerna med unga vuxna" Torsdagen den 9 November 09.00-16.00 2017
  Målgrupp: personal som arbetar med barn och ungdomar med olika funktionsvariationer
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-11-22
  Nätverksträff "Barn och ungas sexualitet, funktionsnedsättningar och professionellt bemötande" Onsdagen den 22 November 13.30.-16.30 2017
  Målgrupp: rektorer, lärare och personal inom omsorgerna som arbetar med barn och ungdomar med olika funktionsvariationer.
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-12-05
  Socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn och unga

  5 december 2017
  En utbildningsdag med Ulrika Ekebro, auktoriserad socionom med bakgrund inom socialtjänst och tillsynsverksamhet. Sedan 2010 arbetar hon med utbildning och kvalitetsutvecling inom det s...
  Läs mer

 

Förslag på kurser?

Har du förslag på kurser, utbildningar och konferenser? Kanske kan vi anordna något. Hör av dig till oss!


Här hittar du ett arkiv med kurser vi anordnat tidigare år.

Utvecklare
Allmänt inriktade utbildningar

Cecilia Sandberg
Telefon: 0522-44 08 40 Mobil: 0733-35 85 09
E-post: cecilia.sandberg@fyrbodal.se

Utvecklare
Utbildningar inriktade mot socialtjänsten
Soy Falk
Telefon: 0522-44 08 55
Mobil: 0733-35 85 10
E-post: soy.falk@fyrbodal.se

Utbildningsadministratör/Kanslist
Ann-Christine Lang
Telefon: 0522-44 08 24 Mobil: 0733-35 85 02
E-post: ann-christine.lang@fyrbodal.se

Senast ändrad: 2016-11-07 Uppdaterad av: Åsa Johansson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776