RSS

FoU-Socialtjänst Fyrbodal

FoU-Socialtjänst Fyrbodal verkar för socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården.

Vi ger stöd genom konsultation i frågor om:

 • Att skriva uppsatser
 • Brukarmedverkan
 • Etiska dilemman
 • Samverkan med forskare och akademin
 • Systematisk uppföljning, Öppna Jämförelser
 • Utformning av enkäter och utvärderingar
 • Framtaganade av kunskapsöversikter

Vi driver utvecklings- och forskningsbaserade projekt i form av:

 • Forskningscirklar
 • Följeforskning, praktiknära forskning
 • Implementeringsstöd
 • Innovationsledning och idésluss
 • Kompetensförsörjningsplaner
 • Metodstöd
 • Utredningsuppdrag

Vi kommunicerar :

 • forskningsresultat i FoU caféer och seminarier om:
  Nya forskningsrön
  Praktisk tolkning av forskningsresultat
 • Omärldsbevkaning

Vi samverkar med:

 • Högskolan Väst och andra lärosäte
 • Andra FoU Välfärdsenheter

FoU-Socialtjänst styrs av socialcheferna.FoU-verksamheten startade hösten 2009 och utgår från fyra av socialtjänsten formulerade uppdrag. Målen finns beskrivna i högerspalten under Dokument.

FoU-arbetet drivs i nära samverkan med verksamhetsföreträdarna i tre sk. FouRum:

Kontakt

FoU-strateg
Lis Palm
Telefon: 0522-44 08 28
Mobil: 0733-35 85 22
E-post: lis.palm@fyrbodal.se

Utvecklingsledare Funktionshinder
Vetenskaplig ledare Socialtjänsten 

Maria Klamas
Telefon: 0522-44 08 31
Mobil: 0733-35 85 08
E-post: maria.klamas@fyrbodal.se

Nätverksledare IFO - FoU Socialtjänst

Ingela Bernholtz
Telefon: 0522-44 08 39
Mobil: 0733-0733-35 85 15
E-post: ingela.bernholtz@fyrbodal.se


Projektledare Våld i nära relationer
Anders Sandberg
Telefon: 0522-44 08 22
Mobil: 0733-35 85 37
E-post: anders.sandberg@fyrbodal.se

styrdokument

Aktuellt


Rapporter

Kunskapstöd och kunskapsbehov i socialtjänsten, rapport för NSK-s (pdf, 1.9 MB)

 

Forskningscirel om barn och ungas våld i familjen (pdf, 479.9 kB)


 

Mötestider 2018

på Riverside, Uddevalla

FouRum IFO

 • 26 Januari
 • 23 Mars
 • 18 Maj
 • 31 Augusti
 • 12 oktober
 • 23 november
  kl.9.00-12.00

FouRum vård och omsorg

 • 29 januari​
 • 12 mars
 • 21 maj
 • 27 augusti
 • 22 oktober
 • 3 december
  kl.9.00-12.00

FouRum funktionshinder/socialpsykiatri

 • 7 februari kl. 9-12
 • 14 mars kl. 13.15-16.00
 • 9 maj kl. 13.15-16.00
 • 29 augusti kl. 13.15-16.00
 • 10 oktober kl. 13.15-16.00
 • 3 december kl. 13.15-16.00


Senast ändrad: 2018-10-09 Uppdaterad av: Lis Palm       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776