Om hälsokällan

Hälsokällan är en offentlig verksamhet som erbjuder kompetensutveckling, processtöd, samt driver och leder olika nätverk. Vår vision är att skapa förutsättningar för en jämlik hälsa hos barn och ungdomar i Fyrbodal.Hälsokällan arbetar med kvalificerat hälsofrämjande och förebyggande arbete för att främja barn och ungas hälsa. Hälsokällans uppdrag är främst kopplade till det psykosociala området, där utgångspunkten är att verka inkluderande. Ett inkluderande arbetssätt innebär att man verkar för ett sammanhållande system, att gemenskapen främjas på olika nivåer, att man verkar för en demokratisk gemenskap, där olikheter ses som en tillgång.

Verksamheten vänder sig främst till kommunala och regionala verksamheter i Fyrbodal. Hälsokällan är en resurs för personal och verksamheter inom mödra- och barnhälsovården, familjecentraler, förskola, skola, fritidsgårdar, socialtjänsten, ungdomsmottagningarna med flera.

Hälsokällan arbetar med kompetensutveckling kring ledarskap och strategier kring förhållningssätt. Samtidigt handlar det om att främja personal och verksamheter som möter föräldrar i sin yrkesroll, där föräldrar ses som den viktigaste resursen i barn och ungas liv. Hälsokällan arbetar hela tiden utifrån ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt . Detta innebär att vi arbetar med att främja allas lika värde, bland annat genom att synliggöra normer, samt främja kunskaper, som granskar ifrågasätter och utmanar fördomar och där genom kan diskriminering och kränkande behandling förebyggas.

Vi arbetar även för att främja drogfrihet samt förebygga droganvändning (tobak, alkohol, dopning, narkotika med mera) bland barn och ungdomar.

Hälsokällan arbetar främst utifrån tre strategier.

  1. Integration
  2. Föräldrastöd
  3. Ledarskap och Bemötande

Hälsokällan har fem olika fokusområden i sitt arbete.

  1. Fullföljda studier
  2. Våldsförebyggande arbete
  3. Integration
  4. Samspel, sex och relationer
  5. Psykisk hälsa

Verksamheten tar sin utgångspunkt i FN:s Barnkonvention. Det vill säga att alla barn har samma värde och rättigheter, att barns bästa ska komma i första rummet, att barns åsikter ska beaktas i frågor som rör dem samt att alla barn har rätt att utvecklas såväl fysiskt, psykiskt, moraliskt och socialt.

Organisation

Hälsokällan finansieras av Hälso- och sjukvårdsnämnd Norr samt kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Uddevalla, Vänersborg, Orust och Åmål.

Hälsokällan är organisatoriskt placerad under Fyrbodals kommunalförbund. Referensgruppen för Hälsokällan består av representanter för kommunerna, Fyrbodals kommunalförbund och Västra Götalandsregionen.

Kontaktpersoner

Henrik Erlandsson

Verksamhetsutvecklare Hälsokällan
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/henrik-erlandsson-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Anne-Sofie Skälegård

Verksamhetsutvecklare Hälsokällan
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/12/silhouette-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.png

Pernilla Forss

Verksamhetsutvecklare Hälsokällan
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/pernilla-forss-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Jessica Svensson

Projektledare Hälsokällan
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/12/silhouette-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.png

Elisabeth Hansson

Verksamhetsledare Hälsokällan
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/elisabeth-hansson-pressbild-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?