Attraktiva kommuner

Den offentliga miljön är allas. Det är där vi rör oss och möts, men också där orters identitet manifesteras. Här ska alla funktioner samspela och samtidigt skapa trevliga miljöer där vi vill vistas. Upplevelsen av det offentliga rummet beror av miljöns utformning i helhet, där konst som objekt är en faktor bland flera.

Projektet Konst i offentlig miljö (2007) ville initiera en dialog och bygga nya strukturer och rutiner för hur kommunerna i Fyrbodal arbetar med sin offentliga miljö. Senare döptes projektet om till Offentlig miljö som konstform, för att kunna diskutera den offentliga miljön som helhet, inte bara offentlig konst.

Inom projektet anordnades bland annat seminarier och inspirationsdagar. Varje kommun skapade en förvaltningsövergripande arbetsgrupp och antog styrdokumentet Offentlig miljö som konstform – Fyrbodalmodellen.

Efter att projektet avslutats (2012) har Fyrbodals kommunalförbund årligen arrangerat ett större seminarium under namnet Attraktiva kommuner – verktyg för utveckling. 2018 handlar det om beslutsfattandet kring den offentliga miljön.

Fyrbodalmodellen

Styrdokumentet Offentlig miljö som konstform – Fyrbodalmodellen är ett ramverk för hur kommunen ska arbeta med gestaltningen av den offentliga miljön. Huvudpunkten är skapandet av förvaltningsöverskridande beredningsgrupper för offentlig miljö, med ansvar för att driva frågan om kvalitet i gestaltningen. Den offentliga miljön berör en stor del av de kommunala förvaltningarna och samverkan är därför en förutsättning för ökad kvalitet och stringens. Styrdokumentet antogs av Fyrbodals direktion 2010 och man rekommenderade kommunerna att anta styrdokumentet i sina fullmäktigeförsamlingar. Alla 14 kommuner gjorde det.

Kontaktpersoner

Ida Svanberg

Kulturstrateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/ida-svanberg-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?