Innovationsplattform för marina livsmedel och marin bioteknik

Projektperiod: 2019-11-01 – 2020-06-30
Sökande: Innovatum AB
Kontaktperson: Lillemor Lindberg
Projektets inriktning: En ledande kunskapsregion
Kommuner: Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Uddevalla
Beviljade medel: 200 000 kronor.

Målet med förstudien är att knyta ihop tidigare initiativ med starka näringslivsaktörer, innovativa bolag och hela innovationssystemet och att i samverkan med potentiella parter ta fram underlag till ett treårigt genomförandeprojekt.

Aktörer i dag inom Marina livsmedel och Marin bioteknik behöver ett gemensamt forum där en plattform etableras och utökas med kompetens från näringslivet.

Frågeställningar som förstudien ska besvara är vem som har nytta av ett genomförandeprojekt, vilka behov målgruppen har och hur vi bäst bygger en struktur med aktörer, nätverk, kompetens, verktyg med mera för att täcka dessa behov.

En förstudie är viktig för att få en ökad transparens i partnerskapet. Det är viktigt att alla parter känner sig delaktiga och engagerade i det fortsatta arbetet i genomförandeprojektet med att bygga en plattform och att man får en gemensam vision kring vilka effekter man vill se.

Ett av syftena med förstudien är att möta företagen för att se hur dessa på bästa sätt ska engageras i genomförandeprojektet. Exempel på aktiviteter är just möten som sker med företagen och andra potentiella samarbetspartners, nätverkande, workshops, telefonsamtal och mejl.

Ett tydligt förväntat resultat vid projektperiodens slut är att vi alla som partners har en samsyn kring såväl vår vision och vilka aktiviteter som tar oss dit. Vi har också en tillit till varandra och en samsyn kring allas roller och ansvar i vårt kommande genomförandeprojekt.

Kontaktpersoner

Karin Stenlund

Affärs- och miljöstrateg Affärsdriven miljöutveckling
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/karin-stenlund-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?