Geoparken – Platåbergens landskap

Projektperiod: 2017-01-01 – 2020-06-01
Sökande: Grästorps kommun
Projektets inriktning: En region som syns och engagerar
Kommuner: Trollhättan, Vänersborg
Partners: Trollhättans kommun, Vänersborgs kommun
Beviljade medel: 90 000 kronor

Syftet är att Platåbergslandskapet Västra Götaland ska byggas upp till en fungerande geopark med uppdrag enligt följande:

  • Verka för att öka kunskapen om geologiska processer och dess betydelse för samhället och informera om, och tillgängliggöra områdets geologiska attraktioner. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att ta fram pedagogiskt material, handledningar bland annat för att engagera skolor, allt från förskola till universitetsnivå.
  • Utveckla området som besöksdestination och samverka med besöks- och annan näringsverksamhet inom sten och geo-området, samt att medverka till att levandegöra lokal kulturhistoria kopplat till stenhantering.
  • Vara ett kompetenscenter för ett hållbart bruk av det geologiska naturarvet och i sin verksamhet bevaka att geoperspektivet beaktas och synliggörs i skötselplaner, informationsspridning med mera. Bidra till en stärkt lokal identitet och ett stärkt varumärke för området som besöksmål.
  • Ska stimulera geologisk forskning och medverka till att forskningen tillgängliggörs för breda folklager.
  • Bistå och stödja lokala aktörer med sakkunskap, och stimulera samverkan och utvecklingsinitiativ som lyfter fram geologin och stärker sambanden mellan olika delområden och geolokaler.
  • Synliggöra landskapet, hur geologi, kultur och natur hänger samman.

Kontaktpersoner

Ida Svanberg

Kulturstrateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/ida-svanberg-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?