Vägledning för livet

Panelsamtal på avslutningskonferens för projektet Vägledning för livet i februari 2018.

Studie- och yrkesvägledning ska vara ett högt prioriterat område där individer matchas för utbildningar som leder till utveckling och arbete på den regionala arbetsmarknaden och där resurser ställs till förfogande och där SYV har ett högt mandat, hög kompetens och god omvärldsförståelse.

Projektets övergripande mål var att SYV ska vara ett högt prioriterat område där individer (kvinnor, män, personer med annat könsuttryck och olika bakgrund, etnicitet, funktionsvariationer med mera) matchas för utbildningar som leder till utveckling och arbete på den regionala arbetsmarknaden där resurser ställs till förfogande och där SYV har ett högt mandat, hög kompetens och god omvärldsförståelse.

Inom projektet har man genomfört ett transnationellt erfarenhetsutbyte med Frankrike och med Danmark.

I Frankrike har ett framgångsrikt projekt, Les centres d’information et d’orientation (CIO), kring studie- och yrkesvägledning lett till att neutrala plattformar skapats där vägledning över åldersgränser har införts och mötet har uppmuntrats genom enkelhet och tillgänglighet i offentliga lokaler.

I Danmark arbetar man med neutrala mötesplatser för vägledning i form av vägledningscenter (Ungdommens Uddannelsevejledning och Stuidevalg) och en nationell E-vägledning. Det transnationella utbytet har bidragit till inspiration om hur nya metoder och mötesplatser för studie- och yrkesvägledning kan utvecklas i Sverige.

I projektet har ett antal ”pilotskolor” i alla tre kommunalförbunden varit igång med att testa nya metoder och mötesplatser för studie- och yrkesvägledning.

Ett antal kompetensutvecklingsinsatser för studie- och yrkesvägledare har genomförts inom exempelvis E-vägledning och med tema motverka könssegregerade studie- och yrkesval. Att utveckla och stärka nätverk för studie- och yrkesvägledning har prioriterats. Projektet har verkat för ökad samverkan mellan skola och arbetsliv samt att studie- och yrkesvägledning ska bli hela skolans ansvar.

Projektet varade i två år med start 1 april 2017. Vägledning för livet har finansierats via Europeiska socialfonden (ESF) med 4,9 miljoner kronor. Skaraborgs kommunalförbund har varit projektägare med kommunalförbunden i Fyrbodal och Sjuhärad som medsökande.

Inom Fyrbodal har man verkat för att stödja och upprätthålla ett aktivt nätverk för Studie- och yrkesvägledare. Fadder för nätverket har varit Staffan Lindroos, förvaltningschef i Uddevalla.  Man har också arrangerat en årligt återkommande regional kompetensutvecklingsdag. Fyrbodal avslutade sitt engagemang i projektet i årsskiftet 2018/2019.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?