Yrkeskola – utbildning för karriärväxlare

I början av veckan deltog regeringens utredare Elof Hansjons i ett digitalt möte arrangerat av Fyrbodals kommunalförbunds avdelning för kompetensförsörjning. Elof Hansjons presenterade regeringens nya förslag till ny skolform för vuxna – Yrkesskolan.

Utredningen föreslår en ny form av yrkesutbildning på gymnasial nivå som ska stärka kopplingen mellan utbildning för vuxna och arbetslivet. Förslaget är ute på remiss fram till juni.

”Det handlar om en utbildningsform som ska ge vuxna en andra chans i livet,” säger Elof Hansjons.

Bakgrunden är att det idag finns en brist på gymnasialt yrkesutbildad arbetskraft inom flera olika områden och bristen riskerar att kvarstå även i framtiden. Inom till exempel teknik och tillverkning, byggsektorn och inom vården rapporterar arbetsgivarna stor brist på gymnasialt utbildad arbetskraft.

Karriärväxlare

Enligt Elof Hansjon vänder sig den föreslagna yrkesskolan till en delvis annan målgrupp än andra gymnasiala utbildningar för unga vuxna och vuxna. Han kallar dem karriärväxlare, människor som idag har arbete, men som skulle vilja göra något helt annat av sitt yrkesliv.

”Det finns en stor grupp av människor med uppenbar potential att utbilda sig till de yrken som samhället verkligen har behov av,” säger Elof Hansjon och fortsätter:

”Utbudet i den föreslagna yrkesskolan ska utformas efter arbetslivets behov av arbetskraft, det vi kallar arbetsmarknadsnära utbildning och påverkas alltså i hög grad av näringslivets engagemang.”

Enligt Elof Hansjons ska yrkesskolan fungera som ett snabbspår in i yrkeslivet. Det kommer att ställa högre krav på att företag i dessa branscher tar större ansvar för att ta emot elever, att de erbjuder praktikplatser och är med och utformar utbildningar som leder till anställning.

”Det här är en högaktuell fråga för att skapa en bättre matchning på arbetsmarknaden. Vi här i Fyrbodal behöver samverka än med mellan utbildningssektorn och arbetslivet kring specifika yrkeskompetenser så att fler kommer i arbete,” säger Cecilia Sandberg, strateg inom kompetensförsörjning vid Fyrbodals kommunalförbund som initierade och arrangerade mötet med Elof Hansjons.”

Läs mer om förslaget på regeringens hemsida

 

Kontaktpersoner

Cecilia Sandberg

Kompetensförsörjningsstrateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/cecilia-sandberg-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?