Så kan ett nytt stationsområde i Brålanda se ut

 

Nu finns ett förslag på hur stationsområdet i Brålanda skulle kunna se ut vid ett framtida tågstopp i samhället.”Det känns mycket positivt att vi har kommit så långt som vi gjort i det här arbetet”, säger Morgan Ahlberg, infrastrukturstrateg på Fyrbodals kommunalförbund.

Bakgrunden är att kommunalförbundet ihop med Västra Götalandsregionen har ett mål om att öka andelen hållbara resor, och där ingår ett ökat tågresande.

”För att förverkliga den visionen har ett antal orter i Västra Götaland pekats ut som möjliga nya stationsorter, däribland fyra stationer i Dalsland.”

De fyra orterna är Brålanda, Bäckefors, Dals Rostock och Frändefors.

Nyligen har ett projekt genomförts där man tittat brett på de olika orternas förutsättningar, både för att få ett tågstopp, och för en positiv samhällsutveckling kopplad till en station. Därefter har arbetet kommit olika långt på de olika orterna

Förslag på stationsområde

”Längst har arbetet kommit i Brålanda där det nu finns ett förslag på hur en station skulle kunna se ut,” säger Morgan Ahlberg.

I förslaget ingår bland annat en gång- och cykeltunnel under järnvägsspåret, men också nya perronger.

”Ur ett delregionalt perspektiv behöver vi utveckla hela vårt järnvägsnät och de stationsorter vi har i dag. Att öppna fyra nya stationer, bland annat då i Brålanda, är en viktig pusselbit i det arbetet.”

Finansiering

Nästa steg blir nu hur finansieringen kring detta ska se ut.

”Det är fortfarande mycket kvar, och visst finns det en frustration över att infrastrukturinvesteringar ofta tar väldigt lång tid att förverkliga. Men vi har en nära samverkan mellan olika organisationer i det här arbetet och det kommer att bli väldigt bra när det blir färdigt!”

Vänersborgs kommunalråd Benny Augustsson är positiv.

”Tågstopp i Brålanda är viktigt inte minst för arbetspendlingen och för utvecklingen av näringslivet. Det här är viktigt för hela Dalsland.”

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner

Morgan Ahlberg

Infrastrukturstrateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/morgan-ahlberg-2022-1-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?