Nyheter från förbundsdirektionen

Bilden föreställer en blommande krokus.

Årets andra möte med förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund har hållits. Bland annat godkändes årsredovisningen för 2020.

Direktionen fick en rapport om läget när det gäller digitalisering i Fyrbodalsregionens medlemskommuner. Rapporten pekar på stora utmaningar framöver och att kapaciteten för att öka takten i digitaliseringen behöver öka, vilket exempelvis kan ske genom större samverkan mellan kommunerna.

Beslut togs även om Fyrbodalregionens prioriteringar när det gäller revidering av den regionala transportinfrastrukturplanen. Bland annat vill kommunalförbundet ha en högre beloppsgräns för de olika vägpotterna. En annan aspekt är att det är dyrare att bygga väg i Fyrbodalsregionen jämfört med i de andra delregionerna inom Västra Götaland, vilket resulterat i en lägre vägstandard, och att detta är något som det bör tas hänsyn till när pengar fördelas framöver.

Ägarsamråd med Innovatum AB

Under mötet hölls även ett ägarsamråd med Innovatum AB, som är delägt av Fyrbodals kommunalförbund. Innovatums vd Martin Wänblom berättade om verksamheten och de utmaningar vi står inför. Bland nya eller förtydligade uppdrag för Innovatum finns bland annat samverkan med Position Väst, som är kommunalförbundets kontor för företagsetableringsservice.

Kommunalförbundet beslöt även lämna in ett remissvar rörande ett förslag på nytt programinnehåll för Interreg-programmet Sverige-Norge. Bland annat menar kommunalförbundet att särskilda insatser måste prioriteras för att reparera de skador som Coronapandemin orsakat den gränsregionala samverkan.

Förbundsdirektionens ledamöter fick även en genomgång av kommunalförbundets arbete inom området Stöd, omsorg och hälsa.

Hela dagordningen samt handlingar finns på förbundets digitala anslagstavla. Där finns även protokoll så snart de är justerade.

Kontaktpersoner

Morgan Ahlberg

Kommunikationsansvarig
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/morgan-ahlberg-pressbild-fyrbodals-kommunalforbund-1-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?