Nyheter från direktionen

Bilden föreställer en färja på Gullmarsfjorden

Fyrbodals kommunalförbund vill att det görs en åtgärdsvalsstudie för en fast förbindelse över Gullmarsfjorden, under förutsättning att den inte tränger undan redan prioriterade åtgärdsvalsstudier i Fyrbodalsregionen.Det beslutades på direktionsmötet för Fyrbodals kommunalförbund som hölls den 28 oktober. Direktionen ställde sig även bakom en skrivelse upprättad av Fyrstads flygplats AB:s ägarkommuner om behovet av temporär allmän trafikplikt. Skrivelsen är riktad till Infrastrukturdepartementet, Näringsdepartementet, Trafikverket samt Västra Götalandsregionen.

Direktionens ledamöter fick en föredragning av remissversionen av den regionala transportinfrastrukturplanen. Förändringar jämfört med tidigare plan är bland annat en utökad ekonomisk ram och ett utökat utrymme för cykelinfrastruktur.

Övriga frågor som diskuterades eller beslutades om på mötet:

  • En temporär utdebitering till respektive kommun för att finansiera kommunsidans del i Kommunakademin Väst för år 2022 kommer att ske i januari 2022. Ett förslag till långsiktig finansiering av verksamheten är utskickat till kommunerna
  • Budgetförslaget för de delregionala utvecklingsmedlen för 2022 godkändes.
  • Ett nytt inriktningsdokument för Hälsokällan 2022–2025 antogs. Hälsokällan är en verksamhet inom Fyrbodals kommunalförbund som arbetar med barns och ungas hälsa.
  • Direktionens ledamöter fick en föredragning av förbundets arbete inom området Näringsliv, kultur och attraktionskraft.

På mötet hölls även Delregionalt kollektivtrafikråd. Där diskuterades bland annat olika framtida modeller av seniorbiljetter eller seniorrabatter i kollektivtrafiken.

Hela dagordningen samt handlingar finns på Fyrbodals kommunalförbunds digitala anslagstavla. Där finns även protokoll så snart de är justerade.

Kontaktpersoner

Morgan Ahlberg

Infrastrukturstrateg / Kommunikationsansvarig
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/morgan-ahlberg-2022-1-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?