Ny regional utvecklingsstrategi

Bilden visar kuber med anteckningar från mötet.

En ny regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland är på väg att tas fram. Den ska gälla för åren 2021-2030. Nyligen hölls en fördjupningsdag i Trollhättan där lokala och regionala aktörer bidrog med förslag och diskussioner kring innehållet i den nya strategin.

Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för Västra Götaland. Den bygger på visionen om Det goda livet, som Fyrbodals kommunalförbund delar med Västra Götalandsregionen. Visionen bygger i sin tur på FN:s globala hållbarhetsmål.

Förenklat kan man säga att Det goda livet förutsätter tre dimensioner av hållbarhet: ekologisk, ekonomisk och social.

Den nya regionala utvecklingsstrategin ska peka ut riktningen för gemensamma insatser under de kommande 10 åren. Strategin kommer att antas av regionfullmäktige i slutet av 2020.

Ökad genomförandekraft

Under fördjupningsdagen stod det klart att vi behöver en ökad genomförandekraft. Världen förändras i allt snabbare takt. Fyra globala trender påverkar oss: globalisering, digitalisering, klimatförändringar och demografiska förändringar.

Andra utmaningar som vi ställs inför handlar om att kompetensförsörjningen och integrationen inte räcker till. Vi ser bland annat att efterfrågade kompetenser saknas och att utbildningar inte möter arbetsmarknadens behov. Till exempel råder det stor brist på lärare och sjuksköterskor.

Utbildningar och yrkesval är fortfarande könssegregerade och människor med låg utbildning eller utländsk bakgrund har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Andelen invånare i arbetsför ålder blir dessutom mindre, medan andelen äldre ökar.

Andra viktiga utmaningar som diskuterades under fördjupningsdagen handlar om ungas utanförskap, klimatpåverkan och brister inom infrastrukturen.

Text & foto: Morgan Ahlberg

Kontaktpersoner

Morgan Ahlberg

Kommunikationsansvarig
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/morgan-ahlberg-pressbild-fyrbodals-kommunalforbund-1-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?