Ny budget klubbades för Fyrbodals kommunalförbund

Medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen satsar årligen medel för gemensam utveckling av Fyrbodal. På direktionsmötet för Fyrbodals kommunalförbund klubbades budgeten för de delregionala utvecklingsmedlen för 2023 igenom.

Pengarna ska gå främst gå till projekt inom kompetensförsörjning och utbildning, näringsliv, kultur och attraktionskraft samt fysisk planering och hållbara transporter. Totalt avsätts drygt 21 miljoner kronor. Samtliga 14 medlemskommuner ställde sig bakom budgeten.

Direktionsmötet, som består av politiska representanter från de 14 medlemskommunerna, hölls denna gång på Utvecklingscentrum i Dingle. Mötet inleddes med val av en plats till kommunalförbundets valberedning. Lars Larsson från Orust valdes efter en sluten omröstning.

Vid direktionsmötet godkändes också förbundets delårsrapport som visade på ett resultatöverskott på 70 000 kronor jämfört med budget.

I delårsrapporten framgår bland annat att flera projekt startats under året, ett av dem är projektet Samhälls- och stationsutveckling som utreder förutsättningarna för nya tågstopp i Brålanda, Bäckefors, Dals Rostock och Frändefors.

Under direktionsmötet informerades politikerna också om utmaningarna kring elektrifieringen i framtiden. Elektrifieringen är en viktig del i samhällets och industrins ansträngningar för att bli fossilfria och för att skapa konkurrenskraft. En av de fyra kraftsamlingarna i Västra Götalands regionala utvecklingsstrategi 2021-2030 gäller just elektrifiering. En regional nulägesbild med ett antal rekommendationer är under framtagande.

I anslutning till direktionsmötet hölls också det Delregionala kollektivrådet (DKR), där bland annat  delmål tåg 2028 avhandlades. I det målet finns en regiontågslinje med varannan timmestrafik mellan Halden-Trollhättan.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?