Nu satsar kommunalförbunden på att hjälpa kommunerna med digitaliseringen

Nu ska kommunalförbunden hjälpa kommunerna med deras digitaliseringsarbete på ett mer effektivt sätt. I de fyra kommunalförbunden anställs det en digitaliseringsstrateg som redan är på plats i Fyrbodals kommunalförbund.

”Hon ska ha örat mot rälsen och fånga de behov som finns,” säger biträdande förbundsdirektör Titti Andersson.

Under två år ska det finnas en digitaliseringsstrateg hos varje kommunalförbund där Västra götalandsregionen och VästKom är med och finansierar.

”Resurserna ska dels arbeta för regionen i Kraftsamling digitalisering för hela länet dels inrikta sig på den egna delregionen.”

Sara Herrman heter digitaliseringsstrategen på Fyrbodals kommunalförbund, en funktion hon hade tidigare.

”Det är fantastiskt roligt att vara tillbaka! Det känns bra att få ta upp facklan igen.”

Stärka IT-avdelningar

Mycket handlar om att få till ett samarbete mellan kommuner inom områden som kan vara svåra att utveckla på egen hand. Det kan handla om att stärka kommunernas IT-avdelningar genom att dela på olika resurser på ett smart sätt eller att tillsammans stärka kommunernas digitala förmåga för hur man styr och leder utvecklingsarbete i en digital tid. Digitalisering är en metod som inte kan göras vid sidan av annan utveckling utan det är en av de främsta metoderna som kan hjälpa kommunerna i deras omställningsarbete till mer hållbara samhällen.

”I grund och botten är digitalisering en lagsport, därför är förbundet en bra arena för att kunna skapa ett ökat värde genom att kommunerna samverkar,” säger Sara Herrman.

Ett av målen för uppdraget är att kommunerna ska öka sin digitala mognad. Här menar Sara finns det stora behov.

”Vi gjorde tidigare en förstudie som identifierade många utmaningar kopplat till den digitala mognaden. En av utmaningarna är att många IT-avdelningar behöver stärkas upp eftersom vi inte kan utveckla moderna arbetssätt på en gammal och svårarbetad IT-miljö.”

Lyssna på kommunerna

Sara kommer att lyssna på kommunerna och deras behov och tillsammans med kommundirektörerna prioritera vad som är viktigast att göras just nu. Nu vill hon att det ska genomföras saker i kommunerna. Kunskap och forskning inom digitaliseringsområdet finns, det är dags att det implementeras.

Titti ser denna satsning som nödvändig för att alla delar av kommunernas organisation ska bli så effektiva som möjligt.

”Digitaliseringen är ett medel för att nå en ändamålsenlig verksamhetsutveckling, att använda resurser på ett smart sätt så att det räcker till mer,” säger Titti Andersson.

 

 

 

Kontaktpersoner

Sara Herrman

Digitaliseringsstrateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/sara-herrman-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?