MAS-sköterskor tyckte till om ny äldreomsorgslag

Just nu utarbetas en ny äldreomsorgslag (ÄOL). I Fyrbodal finns tre remisskommuner, Dals-Ed, Mellerud och Uddevalla, som har till uppgift att lämna feed-back. Något som bland annat stod på agendan när kommunernas medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) möttes nyligen.

Grunduppdraget för en MAS är att bevaka att vården i kommunerna är säker för patienterna och att vården håller en hög kvalitet. MAS-representanter från varje kommun träffas regelbundet för att hålla sig uppdaterad med utvecklingen av olika lagar, regler och förordningar som styr den kommunala hälso- och sjukvården och för specifika frågor som dyker upp i vården.

”Att arbeta som Medicinskt ansvarig sjuksköterska är både utvecklande och roligt. Det är en utmaning att följa vilka förändringar som sker i lagstiftningen och implementera detta så att patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde, säger ordförande Karin Arnoldsson, Lilla Edet.

I kölvattnet av pandemin, som visat stora brister av patientsäkerheten inom äldreomsorgen, har regeringen gett en utredare i uppdrag att föreslå en ny äldreomsorgslag. Häri ligger bland annat uppdraget att stärka tillgången till medicinsk kompetens inom omsorgen.

”Vid arbetet med remissvaret för ÄOL ses många bra förslag men det finns inga direkta lösningar på hur vi ska nå målen och uppfylla uppdraget,” säger Carina Fjällman, MAS i Melleruds kommun, och fortsätter:

”Kompetensen ska enligt förslaget breddas och ökas med flera professioner och fler personer inom en del professioner, frågan är hur det ska bli en verklighet. ”

I responsen till Socialdepartementet tycker kommunernas MAS-representanter att det är många viktiga och bra förslag men om de ska genomföras behöver både den kommunala sjukvården och äldreomsorgen utökas rejält.

Nätverket fyller en viktig funktion där man som MAS kan ställa frågor, utbyta erfarenheter och skapa rutiner tillsammans för att driva vården framåt tillsammans. Kollegorna bevakar olika område och sitter med ämnesspecifika nätverk regionalt och nationellt.

 

 

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?