Stor investering i ny elmotorfabrik i Åmål

Presskonferens i Åmål där nyheten om en investering i en ny fabrik för elmotorer och drivlinor presenterades den 23 november 2021.

Amerikanska Dana Inc. väljer Åmål för världens första storskaliga elmotorfabrik. Investerar 50 miljoner dollar.Dana, världsledande leverantör av drivlinor och driv-och elsystem för alla typer av fordon, har efter  omfattande utvärdering av flera möjliga europeiska platser valt Åmål i Västra Götaland. Där tas idag det första spadtaget för världens första storskaliga elmotorfabrik för tunga fordon intill dotterbolaget Spicer Nordiska Kardans befintliga anläggning i Åmål. På plats finns utöver Danas ledning även utrikeshandelsministern, Business Swedens VD, regionråd och regionala och kommunala företrädare.

Investeringen på drygt 440 miljoner svenska kronor kommer att skapa 80 nya arbetstillfällen och ses som en strategiskt viktig investering för Sveriges  emobilitetskluster, inte minst det västsvenska fordonsklustret.

– Nu möts historia och framtid. Under decennier har Åmåls kompetens och tradition bidragit till den svenska och internationella fordonsindustrins utveckling och med Dana Incorporateds satsning tar Sverige och Åmål täten i den gröna omställningen. Med Åmåls geografiska läge i Europas starkaste fordonsindustribälte blir detta en tydlig knytpunkt för hållbar elektrifiering.

Väl rustade för kompetensbehovet

Etableringen kommer vara oerhört betydande och vägledande för kommunens och regionens fortsatta tillväxt. Åmål står väl rustade att möta upp kompetensbehovet som den glädjande etableringen kräver, säger Kommunstyrelsens ordförande i Åmål Michael Karlsson (s).

– Alltfler bolag väljer att expandera och etablera sig i vår region. Vårt gemensamma företagsetableringskontor Position Väst har arbetat hårt med detta ärende, tillsammans med bolaget, kommunen, nationella och regionala partners, så detta goda resultat är mycket glädjande och kommer att stärka vårt arbete för hållbar utveckling, säger Martin Carling (C) ordförande i Fyrbodals kommunalförbund, där Åmål är en av medlemskommunerna.

– Spicer Nordiska Kardan, helägt av Dana Inc., är ett av Åmåls äldsta och största bolag som sedan starten visat ett stort lokalt engagemang. I och med att de verkar på en globalt konkurrensutsatt marknad bidrar de till utveckling och teknikhöjd även hos lokala och regionala underleverantörer, säger Kristoffer Ljung, Åmåls kommuns näringslivs- och kommunikationschef.

Omfattande utvärdering

Beslutet om val av etableringsplats kommer efter ett omfattande utvärderingsarbete i konkurrens med andra platser i Europa. Ett antal offentliga aktörer har samverkat för att gemensamt tillhandahålla underlag, kontakter och fakta för att underlätta bolagets beslutsprocess.

– Vi har sedan länge väl upparbetad samverkan med det befintliga näringslivet, fackföreningar, arbetsförmedling och utbildningsaktörer på olika nivåer. Det har varit mycket värdefullt att känna det starka stödet från Business Sweden, Position Väst, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen, säger Kristoffer Ljung, Åmåls kommuns näringslivs- och kommunikationschef som deltagit aktivt i samverkansprocessen.

– Det industriella kunnandet inom automation, drift och produktionsteknik är vår regions styrkor tillsammans med ett lösningsorienterat samverkansklimat. Jag ser fram emot att få fortsätta följa denna värdefulla investering och expansion, säger Ann Palmnäs, verksamhetsledare för Position Väst, regional partner till Business Sweden.

Kontaktpersoner

Morgan Ahlberg

Infrastrukturstrateg / Kommunikationsansvarig
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/morgan-ahlberg-2022-1-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?