Initiativ för fler utbildningar inom yrkeshögskolan

Illustration: Jenny Mårtensson

Fyrbodals kommunalförbund initierar ett nätverk för yrkeshögskoleutbildningar (YH). Syftet är behovet av ett gemensamt agerande för att fler utbildningar ska starta i vår region.

YH-utbildningar blir allt viktigare för kompetensförsörjning och arbetsliv. Denna utbildningsform har visat sig vara framgångsrik ur såväl ett individ- som arbetsmarknadsperspektiv.

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har i år fått in fler ansökningar om att bedriva YH-utbildning än någonsin tidigare. De fick i år in 1482 ansökningar från hela landet, vilket är en 35 procentig ökning jämfört med 2019.

Nytt koncept har blivit populärt

Samtidigt som pandemin drabbade svensk ekonomi lanserade Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) ett nytt koncept med korta YH-utbildningar. Det som till en början var tänkt som en begränsad försöksverksamhet har snabbt blivit ett viktigt och efterfrågat utbildningskoncept inom yrkeshögskolan.

”Under senaste åren har vi sett en utveckling där allt fler YH-utbildningar hamnar i våra storstadsregioner och för Västra Götaland innebär det att fler och fler utbildningar hamnar i Storgöteborg. Genom att nystarta YH-nätverket Fyrbodal vill vi kraftsamla för fler relevanta YH-utbildningar till vår delregion för att långsiktigt säkra kompetensförsörjning i såväl offentlig som privat sektor, ” säger Per Hasselberg, projektledare inom utbildning och kompetensförsörjning vid Fyrbodals kommunalförbund.

Till det första mötet den 25 november bjuds representanter för kommunerna i Fyrbodal för en strategisk diskussion om hur vi bäst verkar för att få fler relevanta YH-utbildningar till Fyrbodalsregionen.

Kontaktpersoner

Amir Dahan Agerlund

Processledare
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2019/05/amir-dahan-agerlund-webb-150x150.jpg

Per Hasselberg

Processledare
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/per-hasselberg-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?