48 miljoner till kollektivtrafik, mobiltäckning och turism i Dalsland

Västra Götalandsregionen har beslutat om en paketsatsning på totalt 48 miljoner kronor på kollektivtrafik, mobiltäckning och turism i Dalsland.

Satsningen innefattar olika åtgärder i syfte att stärka Dalslands attraktivitet och konkurrenskraft som samlat ska bidra till det goda livet i Dalsland. 30 miljoner kronor riktas till storregionala kollektivtrafiksatsningar, 15 miljoner kronor går till upprustning av infrastruktur i Dalslands kanal och 3 miljoner går till att investera i en samhällsmast för mobiltäckning.

Martin Carling, förbundsordförande i Fyrbodal, tillika kommunstyrelsens ordförande i Dals-Ed och Anna Lärk Ståhlberg, förbundsdirektör på Fyrbodals kommunalförbund, tar emot beskedet med stor glädje:

-Det här är en historisk satsning med finansiering av strategiskt genomgripande åtgärder för att lyfta och utveckla hela Dalsland, säger Martin Carling och Anna Lärk Ståhlberg tillägger.

-Med finansieringen från RUN får de sex kommunerna i Dalsland; Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Vänersborg och Åmål ökade förutsättningar att förädla livskvaliteten för både invånare och besökare.

 

God tillgänglighet underlättar arbete och studier

Det goda livet i Dalsland är en långsiktig gemensam regional och kommunal plattform för att testa nya lösningar med fokus på att utveckla de styrkor landskapet har när det gäller livskvalitet och välbefinnande. Det görs bland annat genom att öka tillgången till utbildning och förbättra utbildningsresultat, för fler jobb och ökad sysselsättning och för ökad samhörighet. Campus Dalsland är ett konkret exempel på en långsiktig utbildningssatsning där utökad kollektivtrafik och utbyggd bredbandsuppkoppling kan underlätta arbetet med att etablera en lärmiljö som bidrar till att öka utbudet av eftergymnasial utbildning.

 

Utökar kollektivtrafiken

Kollektivtrafiksatsningarna omfattar förstärkt tågtrafik på Norge-Vänerbanan i stråken Trollhättan-Ed och Trollhättan-Åmål. Därtill kommer det bussatsningar i stråken Bengtsfors-Uddevalla och Åmål-Bengtsfors.

VGR finansierar fram till och med 2023 en utökad tågtrafik i stråket Ed-Trollhättan, vilken omfattar två turer i respektive riktning per vardag. Satsningen innebär fortsatt finansiering av förstärkt tågtrafik under tiden 2024-2027. Trollhättan-Mellerud-Åmål får under åren 2024-2026 en ny kvällstur med Västtågen samtliga dagar.

Det blir också en utökning av buss 775 mellan Åmål och Bengtsfors kvällstid. Genom anslutande buss blir det möjligt för boende på sträckan att nyttja den sena kvällsavgången med tåg till Åmål.

 

Nya stationssamhällen planeras

Kollektivtrafiksatsningarna syftar till att öka attraktiviteten för Dalsland, och är ett led i en mer långsiktig ambition att utveckla tågresandet och knyta samman Västra Götaland.

VGR driver tillsammans med Dalslandskommunerna, Trafikverket, Västtrafik och Fyrbodals kommunalförbund projektet ”Samhällsplanering och stationsutveckling”, där vi ser över förutsättningarna för att öppna upp stationer utpekade i västtågsutredningen; Bäckefors, Brålanda, Dals Rostock och Frändefors. Arbetet är tänkt att slutföras under 2023, med fokus på Brålanda och Bäckefors i första skedet. Det ingår i målbilden till år 2028.

 

Nå ut med digitala tjänster

I Dalsland finns betydande områden med bristande mobiltäckning, vilket försvårar för de som bor, verkar i och besöker området. Det hindrar även möjligheten för offentlig sektor att nå ut med befintliga och framtida digitala tjänster till invånarna. Med hjälp av det regionala bredbandsstödet finns det möjligheter för kommunerna att söka stöd från VGR för att avlasta betydande delar av operatörernas investering för nya master och annan grundläggande infrastruktur vid nya sajter.

 

Viktig för besöksnäringen

Dalslands kanal är en viktig infrastruktur för besöksnäringen i Dalsland. På senare år har upprustningsbehovet av kanalens anläggningar setts över. Genomförda analyser visar att behoven är större än vad som tidigare beräknats. Högst på prioriteringslistan av anläggningarna i Västra Götaland ligger Håverud.

Satsningen kopplar också tydligt an till den regionala utvecklingsstrategins mål och ska bidra till att göra Dalsland mer robust och sammanhållet, jämlikt och öppet, fossiloberoende och cirkulärt. Sysselsättning, samhörighet, attraktivitet och utbildning lyfts fram som delmål i planen. En långsiktig prioritering handlar om att knyta samman Västra Götaland med hållbara transporter och förbättrad tillgänglighet. Här lyfts flera insatsområden fram, exempelvis att utveckla transporteffektiv regional infrastruktur och öka andelen hållbart resande och förbättra tillgången till bredband och laddinfrastruktur.

 

Det goda livet i Dalsland

”Det goda livet i Dalsland” är en strategi för långsiktig utveckling i Dalsland och en samverkansmodell. Bakom den står kommunerna i Dalsland inklusive Vänersborg, Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen som har enats kring en avsiktsförklaring till att medverka till att driva och initiera satsningar inom ramen för ”Det goda livet i Dalsland.

Kontakt:

Anna Lärk Ståhlberg, Förbundsdirektör Fyrbodals kommunalförbund
Telefon/mobil: 0733 35 85 34
anna.lark.stahlberg@fyrbodal.se

Martin Carling, ordförande Fyrbodals kommunalförbund
Telefon: 0534-19003
martin.carling@dalsed.se

Morgan Ahlberg, Infrastrukturstrateg, Fyrbodals kommunalförbund
Telefon/mobil: 076-856 23 55
morgan.ahlberg@fyrbodal.se

Kontaktpersoner

Anna Lärk Ståhlberg

Förbundsdirektör / Teamchef Samhällsutveckling
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/10/eng_foto_4ke0761-150x150.jpg

Morgan Ahlberg

Infrastrukturstrateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/morgan-ahlberg-2022-1-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?