RSS

Politik

Fyrbodals Kommunalförbund är en politiskt styrd organisation.

Här hittar du en förteckning över Förtroendevalda 2015öppnas i nytt fönster (pdf, 66.6 kB)

Direktionen

Direktionen är en grupp av sjutton politiker som fungerar som styrelse. Kommunerna Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg utser vardera två ordinarie ledamöter och två ersättare.

De övriga medlemskommunerna utser vardera en ordinarie ledamot och en ersättare. Direktionen utser inom sig ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande.

Arbetsutskottet

AU, arbetsutskottet har som uppgift att bereda ärenden till direktionen samt att inom ramen för beslutad delegation fatta egna beslut. Beredningsgrupperna är underställda arbetsutskottet.

Beredningarna

Fyrbodals kommunalförbund har från och med 2015 tre beredningar som är kopplade till varsitt område:

Varje beredning har sex politiskt tillsatta ledamöter.

Utöver dessa tre beredningar finns två politiska styrgrupper för följande områden:

Varje beredning har fem politiskt tillsatta ledamöter. De fem beredningarnas ordföranden är rekryterade från direktionen och övriga ledamöter nomineras av kommunerna. Beredningsgrupperna har möjlighet att adjungera ytterligare ledamöter.

Tjänstemännen

Kansliet består av tjänstemän som ansvarar för förbundets administration och sköter den löpande verksamhet. Förbundskansliet leds av en förbundsdirektör som inför direktionen svarar för förbundets löpande förvaltning.

Senast ändrad: 2016-03-29 Uppdaterad av: Åsa Johansson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776