Människor som diskuterar

Nyheter ”En skola för alla” – våren 2019!

25 januari, 2019

Vi är mitt i genomförandefasen i det ESF-finansierade ”En Skola för alla-projektet”. I Fyrbodal arbetar vi kring att samverka och dela erfarenheter kring det Kommunala Aktivitetsansvaret, att tillsammans med projektenheter i kommunerna utveckla och pröva arbetssätt för att fler ungdomar ska fullfölja sina studier i grund- och gymnasieskola, samt att testa ett digitalt system mellan …

Läs mer

Delade resultat från projektet ”En vardag fri från våld”

18 december, 2018

Projektet ”En vardag fri från våld – Barn och ungas rätt” går mot sitt slut och den 14 december hölls en välbesökt konferens då resultat från projektet delades. Konferensen vände sig till personer som arbetar med barn och ungdomar inom förskola, skola, socialtjänst med mera. Syftet med projektet har varit …

Läs mer

Ny testmiljö för industriell trätillverkning

17 december, 2018

I dag blev det klart att EU, genom Tillväxtverket, ger sju miljoner kronor i stöd till projektet ”Tillverka i trä”. Det innebär en total satsning på 19 miljoner kronor för att skapa en testmiljö och ett utvecklingscentrum för industriell trätillverkning i Västra Götaland. Fyrbodals kommunalförbund är en av initiativtagarna till …

Läs mer

Nytt branschråd bildat för hotell och restaurang

14 december, 2018

Nu har ett branschråd för hotell och restaurang bildats i Fyrbodal. Branschrådets uppgift är att samverka kring kompetensförsörjningsfrågor i branschen. De som sitter i branschrådet representerar näringslivet, branschorganisationer, arbetstagarorganisationer, utbildningsanordnare och arbetsförmedling. I branschrådet kommer problem att analyseras så att alla medverkande organisationer kan enas om gemensamma lösningar på kort …

Läs mer

Seminariedag om konst och medborgardialog

20 november, 2018

Fyrbodalprojektet OMSK (Offentlig miljö som konstform) från 2007-2012 lever vidare med sin årliga seminariedag. Tema för 2018 var beslutsfattandet och under seminariedagen den 13 november bjöds deltagarna på fem föreläsningar under rubriken ”Vem ska bestämma vilken konst vi ska ha?” Som underrubrik fanns ”Om armlängds avstånd och medborgardialog” och under …

Läs mer

Åttondeklassare fick prova teknikjobb

20 november, 2018

Under en vecka i oktober fick Fyrbodals åttondeklassare chansen till en inblick i teknikens värld och dess möjligheter, på Innovatum och Produktionstekniskt centrum i Trollhättan. Aktiviteten kallas ”Möjligheternas värld” och är en arena där näringsliv och skola möts för att stärka kompetensförsörjningen inom industri och teknik. Total besökte cirka 600 …

Läs mer

Ny kulturstrategi för 2020-2023

20 november, 2018

Just nu arbetar Västra Götalandsregionen med att ta fram en ny kulturstrategi för åren 2020-2023. Arbetet sker i samråd med Fyrbodals kommunalförbund och våra medlemskommuner.Arbetsprocessen innebär samråd för att samla in kunskap och erfarenheter från kommuner, kulturlivets aktörer och det civila samhället i Västra Götaland. Syftet med dessa möten är …

Läs mer

Nytt pilotprojekt för hållbart resande

20 november, 2018

Statens energimyndighet har beviljat Fyrbodals kommunalförbund, Västra Götalandsregionen, Orust kommun och Dalslands energi- och miljöförbund ett stöd på 2 800 000 kronor för att undersöka möjligheterna till hållbart resande på landsbygden. Pengarna från Energimyndigheten ska användas till projektet ”Landsbygd till landsbygd. Nya och hållbara vanor för rural mobilitet”. Syftet är att undersöka …

Läs mer

Fyra nya tankstationer för biogas

20 november, 2018

Fyrbodal befäster sin position som ledande region för biogas när fyra nya tankstationer för biogas invigdes under november 2018. Tankstationerna finns i kommuner där det tidigare saknats möjlighet att tanka klimatsmart biogas: Strömstad, Mellerud, Bengtsfors och Dals-Ed. Tankstationerna har byggts av Trollhätteföretaget BRC Sweden med stöd av Naturvårdsverkets investeringsstöd Klimatklivet, …

Läs mer

Fyrbodal kan få nytt centrum mot hedersvåld

20 november, 2018

Regeringen har beslutat att avsätta pengar för fyra nationella center mot våld i nära relationer, med särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck. Ett av dessa föreslås hamna i Fyrbodal. – Det är riktigt roligt att Fyrbodal utsetts till en av platserna för dessa center. Det är ett kvitto på …

Läs mer

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?