Utbildning ska leda mot arbetslivet

Lars Stjernkvist om nya lagen för dimensionering och planering av gymnasial utbildning.

Den 17 november arrangerade Fyrbodals kommunalförbund en heldag om den nya dimensioneringslagen för gymnasial utbildning tillsammans med Lars Stjernkvist, regeringens utredare. Syftet var att ge oss som arbetar med utbildning och kompetensförsörjning i Fyrbodal en bra gemensam grund för kommande dialoger och samarbeten.

Totalt medverkande ett sextiotal personer från Fyrbodals fjorton kommuner. Dagen var indelad i dialogföredrag i tre målgrupper;

  • Vuxenutbildningsansvariga
  • Gymnasiechefer/ rektorer
  • Skolchefer/ huvudmannarepresentanter

Dessutom genomfördes en öppen föreläsning som även sändes digitalt. Även några friskolor deltog under dagen.

Anpassa utbud efter verklighet

I juni tog regeringen beslut om den nya lagen som innebär att utbildningshuvudmän ska ta hänsyn till arbetsmarknadens behov när de planerar utbildningsutbudet. Dessutom säger lagen att kommunerna ska planera och dimensionera utbildningar tillsammans med minst två andra kommuner genom samverkansavtal. Såväl behovsanpassning som samverkan över kommungränserna ställer krav på bra analys av kompetensförsörjningsbehovet och tydlig information till studerande om vad utbildningen innehåller och vilka yrken/jobb de leder till. Skolverket och regionerna har fått i uppdrag att ta fram detta underlag.

Bakgrunden till den nya lagen är framför allt kompetensbrist inom många områden i näringsliv och offentlig verksamhet, samtidigt som kostnaden för gymnasial utbildning ökar. Det är helt enkelt resursslöseri att erbjuda utbildningar som inte leder till jobb inom en rimlig tidsperiod.

”Trycket har varit stort från arbetsmarknadens parter att något ske! Den nya lagen handlar om att anpassa utbudet efter den verklighet som finns.” säger Lars Stjernkvist och förtydligar;

”Om man ska starta en utbildning ska den matcha mot ett reellt behov på arbetsmarknaden.”

Utredningar lik den som Stjernkvist ansvarat för har genomförts tidigare, faktum är att processen har pågått i 20 år, men tidigare har det varit svårt att nå politisk enighet.

”Nu verkar pusselbitarna ha fallit på plats, för den politiska enigheten med samsyn kring utredningen och lagförslaget var nästan total,” förklarar Stjernkvist.

Samverkansområden för allsidigt utbud

Lagen är tagen och reformen implementeras stegvis från och med nästa år. Just nu arbetar man på departementet med att ge olika uppdrag till Skolverket, andra myndigheter och regioner. Hos oss i kommunerna startar arbetet med att skapa samverkansområden för utbud och dimensionering som ska erbjuda eleverna ett tillräckligt allsidigt utbud. Varje kommun får ställa sig frågorna, vilka ska vi samverka med och hur ser arbetsmarknaden ut här hos oss? Det är utgångspunkten för arbetet med att planera det kommande utbildningsutbudet.

Stjernkvist betonar att kompetensförsörjning är en nyckel för ett väl fungerande samhälle och att utbildning är en viktig del i kompetensförsörjningen.

På frågan om inte detta kommer bli krångligt och komplext svarar Stjernkvist;

”Verkligheten ÄR komplex. Man får jämka, kompromissa och samsas, det är förutsättningarna för all sorts samhällsutveckling.”

Linnea Lindgren är processledare för utbildning och kompetensförsörjning vid Fyrbodals kommunalförbund och den som arrangerade dagen. Hon och hennes kollegor vid förbundet kommer på olika sätt stötta kommunerna i processen att leva upp till den nya lagen. Att bjuda in Stjernkvist var en del i det arbetet.

”Dialogen med Lars Stjernkvist under hela torsdagen var mycket värdefull,” säger hon och sammanfattar;

”Han satte utredningen i en kontext, svarade på frågor och tydliggjorde hur olika delar hänger ihop. Något som kommunerna i Fyrbodal kommer att få jobba med, är vilka och hur många samverkansområden som kommer att behövas och hur gymnasieskola och vuxenutbildning ska förhålla sig till varandra. Nu är ramarna satta, men hur fortsättningen ska bli är till stor del upp till oss.”

 

 

Kontaktpersoner

Linnea Lindgren

Processledare Kompetensplattform
Telefon:0522-440866
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/10/eng_foto_4ke0747-150x150.jpg

Cecilia Sandberg

Kompetensförsörjningsstrateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/cecilia-sandberg-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?