Teknik och vägval för automatiserade processer (RPA)

Den 13 mars 2020 anordnade SKR en webbsänd konferens ”Teknik och vägval för automatiserade processer (RPA)”.

Ett ”fall ut verkligheten” stod Södertälje kommun för som har gjort en ”RPA-resa” och delade med sig av sina erfarenheter i det arbetet där målet var att bygga ett antal automatiserade processer med RPA-teknik och samtidigt utvärdera teknisk plattform, arbetssätt och möjlighet att bedriva utveckling i egen regi. Deras erfarenheter  kan säkert komma till nytta för andra kommuner som planerar för RPA. Klicka här för att komma till deras film om roboten Ragnhild.

Genomförande

Den första processen byggdes av leverantör, andra, tredje och fjärde i egen regi med stöd från leverantör. Den första delen riggades som ett projekt och genomfördes under 2018. Projektet överlämnades sedan till utvecklingsavdelningen som fick ansvar för att driva arbetet vidare i ordinarie utvecklingsprocess.

Det här ledde arbetet/projektet fram till fyra RPA-processer som tillsammans frigör tid motsvarande minst 3,5 heltidsarbetande tjänster exklusive kostnaden för it och roboten. Processerna är: Registrering av schema, ansökan om arbetsgivarintyg, bokning av vikarier och en process för att göra uppehåll i sin avfallshantering. Det ledd också fram till ett etablerat arbetssätt, samarbete mellan verksamhet, utvecklingsavdelning och IT-avdelning och en kostnadsmodell för förvaltning av en RPA-process.

De viktigaste slutsatserna

  • RPA är en digital medarbetare och utvecklingsprocessen är i första hand ett verksamhetsutvecklingsprojekt i verksamheten där RPA-roboten ”är anställd”. För ett framgångsrikt långsiktigt arbete behöver roboten och verksamheten utvecklas parallellt.
  • Om RPA drivs i egen regi behöver roboten ha arbetsuppgifter dygnet runt för att vara maximalt effektiv. Med andra ord kanske en robot rymmer tio processer och behöver fyllas upp för att vara kostnadseffektiv.
  • Kunskapsnivån kring automation i kommunen är generellt låg. Det är viktigt att förklara skillnaden på en robot och klassiska systemintegrationer. Integration innebär att det går att flytta data från en plats till en annan. Det är en uppgift som roboten kan utföra men den kan även handlägga ett ärende.
  • För Skellefteå kommun har det varit viktigt att kommunicera syftet med utvecklingen. Att det kommit in en robot i verksamheten handlar inte om att personal fått sparken utan om att frigöra tid i första hand. Men det kan innebära att pensionsavgångar inte återbemannas.

Programmet var blandat och innehöll bla. en punkt från Inera om ”Metod för arkitekturstöd i RPA och automatiseringsprojekt”. Klicka här för att komma till det stöd som Ineras arkitektturgrupp tagit fram.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?