Samhällsplanering och stationsutveckling i Bäckefors

Fyra orter i Dalsland kan få tillbaka tågtrafik. Ett nytt projekt tittar nu på förutsättningarna att införa tågstopp i Brålanda, Bäckefors, Dals-Rostock och Frändefors.

Fyrbodals kommunalförbund har tillsammans med Västra Götalandsregionen, Västtrafik och berörda kommuner målsättningen att starta upp tågtrafik till fyra orter i Dalsland som sedan länge blivit av med sina tågförbindelser.

Genom projektet Samhällsplanering och stationsutveckling samlades den 8 juni representanter från alla medverkande parter i Bäckefors för att på plats titta närmare på förutsättningarna för ett tågstopp på orten och vilka effekter ett sådant kan få för ortens utveckling i stort.

– Fyrbodals kommunalförbund har som mål att bli en fossilfri delregion där ökad tågtrafik är en viktig del i ett framtida hållbart resande.  Att ge fler människor möjlighet att snabbt och enkelt resa till bland annat arbete och studier är därför en prioriterad fråga, säger Morgan Ahlberg, infrastrukturstrateg på Fyrbodals kommunalförbund.

– Om ett tågstopp i Bäckefors blir verklighet skapas helt andra förutsättningar för att få till fungerande arbets- och studiependling mellan Norra Dalsland och Halden, Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla och Göteborg. Den stora potentialen för ökat resande finns i möjligheten att arbets- och studiependla med regiontåg mellan Halden och Trollhättan. Med ett tågstopp i Bäckefors nås ett stort upptagningsområde i kombination med Dalslandspendelns bussar säger Sara Larsson på Bengtsfors kommun.

Som grund för diskussionen togs Bäckefors dagsläge upp – vilka utmaningar och behov som finns i samhället och i Dalsland i stort. Tomas Forslin, projektledare för ”Det goda livet i Dalsland” på Fyrbodal kommunalförbund gav en analys av läget i Dalsland gentemot resten av regionen. En av många slutsatser är ett stort behov av att korta ner resetider med kollektivtrafiken.

Trots dåligt väder var det en lyckad dag med flera konstruktiva samtal och diskussioner kring framtida möjligheter för Bäckefors. Deltagarna såg stora möjligheter att skapa ett mer attraktivt centrum där en tågstation kan ge ringar på vattnet för resten av samhället. Säkrare övergångar av trafikerade vägar, behovet av bättre skyltning och belysning var ett par förslag som togs upp.

 

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?