Nyheter från förbundsdirektionen

Knoppar på ett äppelträd

Regional utveckling ur olika vinklar dominerade årets tredje möte med förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund.

Den stora planerade laxodlingen i Sotenäs var första punkt på dagordningen. Direktionens ledamöter fick information om vilken påverkan en etablering i den storleken skulle få på Fyrbodalsregionen, bland annat när det gäller arbetstillfällen, befolkning och pendling. Enligt en rapport spås befolkningen öka med cirka 900 personer i Sotenäs och tre grannkommuner.

Gryning Vård

Ägarsamråd hölls med Gryning Vård AB, som Fyrbodals kommunalförbund är delägare i. Gryning vård är ett kommunägt bolag som tillhandahåller vård- och omsorgsinsatser i hemmiljö, i jour- eller familjehem och på behandlingshem runt om i Västra Götalandsregionen.

En annan fråga som diskuterades var huruvida Västra Götalandsregionen ska få ansvar för regional fysisk planering. I dag är det bara två regioner i Sverige som har det uppdraget: Region Stockholm och Region Skåne. Ansvaret för regional fysisk planering innebär att regionerna ska ta fram en regionplan och till exempel lämna underlag om regionala frågor till bland annat kommuner, yttra sig över översiktsplaner och verka för att minska regionens klimatpåverkan. Frågan är just nu ute på remiss.

Vuxenutbildning

Andra frågor som diskuterades var vuxenutbildning där förslag som diskuterades bland annat var att utveckla kommunala lärcenter och att införa frisök för yrkesvux inom Fyrbodalsregionen.

Förbundsdirektionens ledamöter fick även presentationer av:

Hela dagordningen samt handlingar finns på Fyrbodals kommunalförbunds digitala anslagstavla. Där finns även protokoll så snart de är justerade.

Kontaktpersoner

Morgan Ahlberg

Kommunikationsansvarig
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/morgan-ahlberg-pressbild-fyrbodals-kommunalforbund-1-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?