Ny kulturstrategi för 2020-2023

Just nu arbetar Västra Götalandsregionen med att ta fram en ny kulturstrategi för åren 2020-2023. Arbetet sker i samråd med Fyrbodals kommunalförbund och våra medlemskommuner.Arbetsprocessen innebär samråd för att samla in kunskap och erfarenheter från kommuner, kulturlivets aktörer och det civila samhället i Västra Götaland. Syftet med dessa möten är att identifiera ambitioner och prioriteringar ur ett regionalt helhetsperspektiv.

Fyrbodals kommunalförbund deltar på flera sätt med att ta fram den nya kulturstrategin. Förbundsdirektionens arbetsutskott kommer att träffa regionutvecklare och regionala kulturpolitiker vid flera tillfällen för att diskutera områden som är tydligt gemensamma och som man vill se prioriterade. Även kommunernas kulturpolitiker och förvaltningschefer är inbjudna att delta i en delregional kulturdialog med representanter från Västra Götalandsregionen.

Kultursamverkansmodellen infördes 2011 för att fördela statliga medel till regional kultur. Syftet med modellen är att öka det regionala inflytandet och tydliggöra rollfördelningen mellan nationell, regional och lokal nivå. För att kunna ta del av statsbidraget krävs en regional kulturplan. De statliga medlen utgör cirka 20 procent av Västra Götalandsregionens kulturbudget på 320 miljoner kronor.

Tidigare kulturstrategi och kulturplan kommer att slås samman till ett dokument. Efter beslut i kulturnämnd, regionstyrelse och regionfullmäktige under våren, kommer den nya kulturstrategin lämnas till Kulturrådet 1 november 2019.

Kontaktpersoner

Ida Svanberg

Kulturstrateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/ida-svanberg-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?