Lärträff med Fullföljda studier

Det har skrivits spaltmeter och gjorts otaliga reportage om Visättraskolan i Flemingsberg, Huddinge. I såväl lokal- och riksnyheter, som i tidskrifter för skolutveckling och ledarskap, har skolan beskrivits som ett lysande exempel på framgångsrik skolutveckling.

Den kommunala grundskolan med drygt 400 elever och 70 anställda hyllas och prisas. Från att ha varit en skola med den allt för vanliga problematiken med stök, mobbing och dåliga studieresultat bland eleverna och hög omsättning bland personalen, har Visättraskolan på några år förvandlas till ett föredöme där såväl elever som personal verkar stortrivas. Studieresultaten är avgjort bättre, eleverna tycker mycket om sin skola, allt fler söker sig till skolan och personalgruppen är trygg och stabil.

Skolvärldens rockstar

I reportage efter reportage framträder ett ledarskap präglat av mod, pondus, kreativitet och systematik. Rektorn Semira Vikström framstår som en skolvärldens superstjärna.

Så vad är det då som gör att Semira Vikström, rektor vid Visättraskolan, har lyckats med det varenda skolledare drömmer om – att vända destruktivitet i ett socialt utsatt område till trivsel och goda resultat?

För att ta reda på det och dela erfarenheterna med skolledare och annan personal som är med i satsningen Fullföljda studier i Fyrbodal, bjöd Hälsokällans Henrik Erlandsson in Semira Vikström till Fullföljda studiers lärträff i september. Även biträdande rektor och ansvarig för elevhälsan, Erik Hall var med och berättade om Visättraskolans utvecklingssaga.

Driv och närvaro i ledarskapet

Det blev en engagerad förmiddag med massor av inspiration och konkreta tips där det smidiga samspelet mellan de två skolledarna var påtagligt.

När Samira Vikström klev på uppdraget som rektor 2013 var hon ensam i ledningsgruppen. Hennes första initiativ var att göra en grundlig kartläggning över skolans styrkor och utvecklingsbehov. En del i den kartläggningen var att be all personal att skriva ett brev utifrån ett antal frågor och bland annat beskriva vad de önskade av henne som rektor. Det blev starten på ett ledarskap präglat av å ena sidan lyhördhet och närvaro å andra sidan driv och snabba beslut.

Lärarnas situation tillsammans med elevernas trivsel och upplevelse av trygghet var utgångspunkten för det förändringsarbete Samira initierade.

Roligare raster, mer än roligare raster

Att göra Erik Hall, som då var skolans kurator, till biträdande rektor, var ett led i strategin att sätta just elevhälsan i fokus. I Visättraskolan är elevhälsa själva essensen. Elever som mår bra och känner sig trygga har helt enkelt naturliga förutsättningar att lära.

Förhållningssättet innebär att arbetet med elevens trygghet och trivsel är en levande och högst påtaglig del av skolans vardag. Därför är rasterna superviktiga i Visättraskolans pedagogik. Rasterna organiseras av pedagoger, det så kallade trygghetsteamet, som tillsammans med eleverna fyller skolgården med aktiviteter som skapar glädje, lekfullhet och gemenskap.

Kanske är just upphöjande av rasternas betydelse det mest genomgripande greppet i Visättraskolans strategi. Särskilda team av vuxna har som sin huvudsakliga uppgift att göra rasterna till stunder av kreativitet, rörelse och framförallt öppenhet och inkludering.

När värdegrunden trygghet och trivsel är självklar i leken mellan eleverna på rasterna är det just den stämningen som följer med in i klassrummet.

Fullt förtroende för lärarna

Samira och Erik har dessutom stor tilltro till varje lärares egen rådighet över situationen i klassrummet. De lägger sig helt enkelt inte i hur varje lärare löser sitt pedagogiska uppdrag.

– Våra lärare har flera års högskolestudier i ryggen, det är självklart att de är bra på sitt jobb, säger Semira.

Just personalens trivsel är en annan framgångsfaktor. För när omsättningen av personal är väldigt låg har utvecklingsarbetet förutsättningar att bli hållbart över tid.

– Tack vare att personalomsättningen är låg blir verksamheten stabil, vilket gör att vi kan fortsätta att utvecklas hela tiden. Vi trivs tillsammans. Dessutom har vi på Visättraskolan varit bra på att visa upp vad vi gör. Vi berättar gärna och är aktiva på bland annat Facebook och Linkedin. Vi är stolta och det smittar av sig på stämningen på hela skolan, sammanfattar Semira Vikström framgångarna.

Bok om vad och hur

Det systematiska utvecklings- och kvalitetsarbetet som ledarduon Semira Vikström och Erik Hall har genomfört tillsammans med resten av ledningsgruppen och övrig personal vid Visättraskolan har dessutom resulterat i en bok.

Boken Elevhälsa i praktiken ha köpts in till de deltagande skolorna i Fullföljda studier i Fyrbodal för att fungera som utgångspunkt för kollegialt lärande och Henrik Erlandsson uppmanar alla deltagare att läsa den.

– Det är en praktisk och konkret metodbok om hur de har byggt upp elevhälsan. Den genomsyrar all verksamhet på skolan för att alla elever ska känna trygghet och trivsel och kunna nå kunskap,” säger Henrik Erlandsson.

Text: Jenny Mårtensson

Kontaktpersoner

Henrik Erlandsson

Verksamhetsutvecklare Hälsokällan
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/henrik-erlandsson-2022-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?