Att leda i en pandemi

Under vintern 2020 kom de första rapporterna från kinesiska myndigheter och Världshälsoorganisationen (WHO) om att ett dittills okänt så kallat coronavirus upptäckts i Wuhan, Kina.

Den 16 januari kom de första uttalandena från den svenska Folkhälsomyndigheten som initialt bedömde risken för spridning i Sverige som låg. Under de kommande månaderna förändrades situationen drastiskt. De första fallen rapporterades i Sverige under februari och i samband med sportlovsveckor och resor utomlands kunde en ökad smittspridning ses.

Den 27 februari graderade WHO upp risken för en allmän global smittspridning till mycket hög och den 2 mars bedömde Folkhälsomyndigheten risken för nya fall som mycket hög. Riskerna för en allmän smittspridning bedömdes vid denna tidpunkt som måttlig. Den 11 mars, samma dag som Sverige fick sitt första registrerade dödsfall, klassade WHO läget som en pandemi, en epidemi som kan få stor global spridning och drabba många individer (SOU 2020:80).

Beredskap saknades

Inom svenska kommuners hälso- och sjukvård och äldreomsorg saknades generellt en övergripande beredskap för omfattande smittspridning vilket gjorde att pandemin fick stora konsekvenser. I ett delbetänkande av Coronakommissionen (SOU 2020:80) konstateras att strukturella brister i både kommunerna och regionerna vid pandemins utbrott i stor utsträckning bidrog till antalet sjuka och avlidna inom äldreomsorgen.

Samtidigt som budskapen från regeringen och Folkhälsomyndigheten var att skydda de äldre konstaterar kommissionen att förutsättningarna var dåliga och att de anställda i stor utsträckning stod ensamma i att hantera krissituationen (SOU 2020:80).

Denna rapport är resultatet av en FoU-cirkel med syfte att belysa pandemisituationen för enhetschefer inom socialtjänsten från kommunerna inom Fyrbodal. Regionen, som är en del av Västra Götaland, består av 14 kommuner med totalt cirka 280 000 invånare. Utöver Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg består området av kommunerna i norra Bohuslän och Dalsland.

Stor påverkan på det dagliga arbetet

Liksom i kommuner över hela Sverige så kom konsekvenserna av pandemin att starkt påverka det dagliga arbetet inom kommunal vård och omsorg, funktionshinder och socialpsykiatri, IFO och kommunal hälso- och sjukvård inom Fyrbodal. Den upplevda situationen kan illustreras med några citat fångade under det inledande arbetet med denna rapport:

”Det finns en skam, hos ledare på ställen som drabbats extra mycket…. Varför just vi, varför inte andra? Vad har man gjort fel?”

”Gör jag en annan person illa?”

”Blir uppringda av okända på sina hemtelefoner och anklagade för olika saker, mördare… ”

FoU-cirkeln genomfördes mellan december 2020 och maj 2021. Insamling av data gjordes under perioden februari/mars 2021. Rapporten är en sammanfattning av detta arbete.

Kontaktpersoner

Lis Palm

FoU-strateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/lis-palm-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?