Nyheter ”En skola för alla” – våren 2019!

Människor som diskuterar

Vi är mitt i genomförandefasen i det ESF-finansierade ”En Skola för alla-projektet”. I Fyrbodal arbetar vi kring

  • att samverka och dela erfarenheter kring det Kommunala Aktivitetsansvaret,
  • att tillsammans med projektenheter i kommunerna utveckla och pröva arbetssätt för att fler ungdomar ska fullfölja sina studier i grund- och gymnasieskola,
  • samt att testa ett digitalt system mellan hemkommuner och gymnasieskola i försöksverksamhet.

Inom ramen för nätverket i Fyrbodal kopplat till det Kommunala Aktivitetsansvaret fortlöper arbetet med nätverksträffar, workshops och studiebesök med personer som arbetar med det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i våra Fyrbodalskommuner. Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt, men som inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.

Stort fokus för nätverket i Fyrbodal handlar om att dela erfarenheter, rutiner, organisering, metoder och arbetssätt för ett väl fungerande KAA-uppdrag kopplat till lagen och de riktlinjer som staten satt upp. Detta för att säkerställa en bra hantering mellan hemkommun och gymnasieskola när ungdomar gör skolavhopp. Arbetet presenterades för förvaltningscheferna i början på december 2018 och arbetet i nätverket fortlöper under 2019.

Ute på våra projektenheter fortlöper arbetet i genomförandefas. Projektet syftar till att fler ungdomar ska fullfölja sina studier inom ramen för grundskola och gymnasieskola. Inriktningar i projektet är:

  • jämställda studie- och yrkesval.
  • nyanländas gymnasiebehörighet/alternativa vägar i arbete.
  • främja närvaro och främjande och inkluderande lärmiljöer.

Deltagande projektenheter är Ängås och Henån skolor i Orust kommun, Sotenässkolan i Sotenäs kommun, Strömkullegymnasiet i Bengtsfors, Hagaskolan i Dals Eds kommun, Torpaskolan i Vänersborg, Valboskolan i Färgelanda, Introduktionsprogrammen i Munkedal, Lysekil och Uddevalla. Totalt sett deltar 130 ungdomar + personal på deltagande skolor i Fyrbodal i Skola för alla-projektet. Samtliga enheter/delprojekt har arbetat fram projektsammanfattningar, kring mål, inriktning och arbetssätt.

I ett av delprojekten prövas ett digitalt system (ELIN) mellan kommunalförbundet och kommunerna Strömstad och Uddevalla i pilot. Systemet syftar till att underlätta användarna att få korrekta underlag i rätt tid och som möjliggör snabb rapportering och korrigering av avvikelser. För att tillhandahålla korrekt information kring studieavbrott, så att den enskilda ungdomen utanför gymnasieskolan får en snar kontakt med KAA för återgång till studier eller alternativa insatser. 

I tidigare nyhetsbrev kan du bland annat läsa om reportagen från Introduktionsprogrammet i Munkedals kommun och från Sotenässkolan i Sotenäs!

Nedan kan du läsa våra gemensamma nyhetsbrev i projektet En skola för alla, mellan de fyra olika parterna (Skaraborgs-, Fyrbodals- och Boråsregionens kommunalförbund samt Samordningsförbundet Väst).

Nyhetsbrev 1

Nyhetsbrev 2

Läs om litteratur och annat arbete som kan inspirera:

Kontaktpersoner

Henrik Erlandsson

Verksamhetsutvecklare Hälsokällan
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/henrik-erlandsson-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?