Gemensam avsiktsförklaring att främja biogas

Västra Götalandsregionen (VGR), Västtrafik och Fyrbodals kommunalförbund har tillsammans undertecknat en avsiktsförklaring för att fortsatt främja biogas i Fyrbodal. Nämnder och styrelser är eniga om att regiontrafiken ska köra på biogas och att produktion och användning av biogas spelar en fortsatt viktig roll som en del i omställningen till oberoende av fossila drivmedel för att klara klimatmålen.

​I samband med upphandling av kollektivtrafik i Fyrbodalsregionen skrev Fyrbodals kommunalförbund till kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen att man ville ha förtydliganden om att biogasen fortsatt ska vara prioriterad för regiontrafiken, när stadstrafiken successivt nu elektrifieras.

– Vi hyste en viss oro för vad som skulle hända med biogasen när stadstrafiken i Trollhättan/Vänersborg skulle elektrifieras. Västtrafik är i dag en stor kund till hela biogasklustret i Fyrbodalsregionen, säger Martin Carling, ordförande i Fyrbodals kommunalförbund.

I en avsiktsförklaring är parterna nu överens om att Västtrafik ska prioritera användning av biogas i regiontrafiken, där kollektivtrafiken i Dalsland med trafikstart 2023 ingår.

Avsiktsförklaringen är undertecknad av Fyrbodals kommunalförbund (FK), Västra Götalandsregionen genom Kollektivtrafiknämnden (KTN), Regionutvecklingsnämnden (RUN) och Miljönämnden (MN) och Västtrafik.

Utveckling på biogasområdet

– Vi ville vara tydliga med att vår avsikt är att den regionala kollektivtrafiken i Dalsland och Götaälv dalen kommer att trafikeras med biogasdrivna bussar. Sammantaget kommer mängden biogas att öka i Västtrafiks fordonsflotta de närmaste åren. Västtrafik kommer att vara en viktig kund till biogasproducenterna även framöver, menar Ulrika Frick (MP) ordförande kollektivtrafiknämnden i VGR.

Man ska också utreda och stimulera en ökad användning och utveckling av biogas, inklusive inom produktion och distribution, och samarbeta kring biologiskt hushållsavfall och biogasproduktion.

– Sedan över 20 år finns breda samarbeten och utvecklingsprojekt som vi kan bygga vidare på om biogas mellan Västra Götalandsregionen och andra partner som högskolor och kommuner genom ramen för Kraftsamling Biogas och Biogas Väst, säger Magnus Berntsson (KD), ordförande i VGR:s miljönämnd.

– Vi noterar också att exempelvis rederier och industrier visar ett större intresse för biogas. Det är en fördel att biogasanvändningen breddas till fler branscher. Västra Götalandsregionen kan hålla samman projekt och i övrigt underlätta för en sådan utveckling i näringslivet, säger Kristina Jonäng (C), ordförande regionutvecklingsnämnden.

Avsiktsförklaringen har både ett kort- och långsiktigt perspektiv. Insatser och effekter i närtid bidrar till att skapa långsiktiga förutsättningar för biogasens utvecklingsmöjligheter både i Fyrbodalsregionen och hela Västra Götaland.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?