Fyrbodal har stor potential att bidra till fossilfri elproduktion

Fyrbodal är en av fyra delregioner i Västra Götaland, Sveriges främsta industriregion och grundbult i till hela nationens välstånd. Vi befinner oss i en historisk omställningsresa som kan göra oss oberoende av fossil energi, skapa nya arbetstillfällen och säkra välfärden också för kommande generationer.

Genom projektet Elektrifieringsresan har en potentialstudie för förnybar storskalig elproduktion genomförts i Fyrbodals kommuner. Screeningen har resulterat i två rapporter; en för landbaserad sol- och vindkraft, och en för vindkraftsproduktion på Skagerrak och Vänern.

Rapporterna är ett stöd och underlag för kommunernas lagstadgade energiplaner och översiktliga planering genom att synliggöra områden i Fyrbodalsregionen möjliga för energiproduktion.

Syftet är att säkerställa att ny förnybar elproduktion snabbt kan komma till stånd för att klara klimatmålen, säkra arbetstillfällen och bidra till fortsatt välstånd även för kommande generationer.

Enligt rapporten ”Så lyfter Västsverige svensk omställning och konkurrenskraft” beräknas att fler än 25 000 jobb står på spel i Västra Götaland om inte utbyggnaden av elproduktion och elnät kommer i gång och för att vi inte klarar av att möta klimatmålen.

– Behoven av mer energi, flexibla lösningar, bättre distribution och en ökad lagringskapacitet är stora. Västra Götalandsregionen och kommunalförbunden vill bidra till en västsvensk lösning. Det finns en bred politisk energiöverenskommelse och potentialen för energiproduktion är god. I Fyrbodals potentialstudie över sol- och vindkraft framgår det att den uppgår till ca 17 TWh om den nyttjas fullt ut, det vill säga det behov som länet behöver till 2030, berättar Peter Eriksson, ordförande Fyrbodals kommunalförbund. Från rapporten om ”Så lyfter Västsverige svensk omställning och konkurrenskraft” – läs mer här.

I Fyrbodal förbrukas mer än 4 TWh per år i elanvändning men produceras endast 2 TWh per år. Dessutom är fortfarande en stor del av tillförd energi till Fyrbodal fortsatt baserad på fossila bränslen. Elektrifiering är en viktig lösning, men då måste även mer elproduktion snabbt etableras.

I rapporterna ”Kommunernas elektrifieringsresa – Potentialstudie landbaserad sol- och vindkraft” samt ”Kommunernas elektrifieringsresa – Potentialstudie vattenbaserad vindproduktion” har totalt 59 potentiella områden för vindkraft och 112 tolv områden för solkraftsproduktion identifierats.

Studien beskriver potentialen, och det finns många utmaningar och olika intressen för kommunerna att ta hänsyn till i den vidare planering. Men genom studien får kommunerna en uppfattning om hur det ser ut såväl i den egna kommunen som i hela delregionen. Studien visar också att flera av de mest intressanta områdena i flera fall, sträcker sig över kommungränserna.

– Genom att samverka flera kommuner emellan redan under planeringsfasen kan lämpliga områden som sträcker sig över kommunens egna gränser och möjliggöra för ny elproduktion i färre och större sammanhängande område, samtidigt som andra områden kan lämnas orörda, säger Christel Thuresson, Strateg Energi & Näringsliv på Fyrbodals kommunalförbund.

Studien har genomförts av Sweco och finansieras genom Västra Götalandsregionen samt Fyrbodals kommunalförbund. Projektet Elektrifieringsresan processleds av Energikontor Väst, en del av Innovatum Science Park.

Läs rapporterna här nedan.

Kontaktpersoner

Christel Thuresson

Strateg Näringsliv och energi
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/christel-thuresson-2022-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?