Information till utbildare

På denna sida har vi samlat information för dig som har i uppdrag att hålla en kurs eller annan aktivitet inom projekt Fenixz.  

Kursen ska genomföras enligt ESF:s horisontella mål. Det innebär att du aktivt ska arbeta för att utbildningen är jämställd, tillgänglig, icke-diskriminerande och att du bemöter samtliga deltagare respektfullt.

Innan kursen

Cirka två veckor innan kursstart får du information, deltagarlista och länk till kursutvärdering tillsänd dig från Fenixz utbildningskoordinator eller er administratör.

Cirka en vecka innan kursstart ska du skicka ut information om kursen och utbildningsplattform till deltagarna enligt deltagarlistan.

På kurstillfället – obligatoriska moment

Innan utbildningen startar ska du muntligen informera deltagarna om att utbildningen genomförs inom ett EU-projekt och är medfinansierad av av ESF/EU och projekt Fenixz kompetensutveckling. I dokumentet ”Information vid kursstart” finns den information som du ska förmedla.

Registrera närvaro på deltagarlistan (antal närvarande timmar per deltagare).

Möjliggör och se till att kursdeltagarna fyller i kursutvärdering via den länk du fick från utbildningskoordinator eller er administratör innan kursstart.

Informera kursdeltagarna om att de efter kursen ska signera sin tid hos ESF deltagarportal och att de kommer att få ett SMS från ESF när det är dags.

Efter kursen

Skicka deltagarlista med registrerad närvaro till utbildningskoordinator eller er administratör.

Du eller er administratör utfärdar kursintyg till deltagarna enligt Fenixz mall för kursintyg. Det är utbildare som avgör om deltagare har uppnått kunskapsmålen och är kvalificerad till kursintyg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner

Cecilia Sandberg

Kompetensförsörjningsstrateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/cecilia-sandberg-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?