Webinarium om laddinfrastruktur

Bilden visar Mats-Ola Larsson från IVL Svenska miljöinstitutet som håller föredrag under ett webinarium

Andelen laddbara fordon bara ökar. Senaste året har antalet laddbara bilar ökat med 54 procent i Sverige. Det ställer krav på laddinfrastrukturen i landet. Om kommunernas roll i omställningen ordnade Fyrbodals kommunalförbund ett webinarium 5 september.

I Fyrbodalsregionen har vi satt målet att uppnå 500 nya laddpunkter innan 2021. Frågan är komplex och berör många funktioner i kommunen – turism, näringslivsutveckling, arbetsgivare, fastighetsägare, samhällsplanerare med flera. Hur gör vi och vilken roll har kommunen i detta?

Det finns många aspekter att reflektera kring. Fyrbodals kommunalförbund, genom projektet Fossilfri Gränsregion 2030 och i samarbete med ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” bjöd in till webbinarium den 5 september. Nedan följer en kort sammanfattning av vad som diskuterades.

Vad kan västsvenska kommuner göra för att stödja övergången till elektrifierade transporter?

Mats-Ola Larsson, miljöspecialist på IVL Svenska Miljöinstitutet och samordnare för Hållbara Transporter inom Klimat 2030

Ska vi klara de uppsatta miljömålen måste vi jobba strategiskt med att minska våra fossila transporter, säger Mats-Ola Larsson, miljöspecialist på IVL Svenska Miljöinstitutet. El är en del och ska vi få kunden att köpa elbil är det avgörande att kunna ladda hemma och gärna på arbetsplatsen. Det är den enskilt viktigaste åtgärden för kommunen i den här frågan. Det kommer också en lag att bygga för laddning som ett krav i byggloven. Det finns också ett regeringsuppdrag att arbeta med infrastrukturen för elfordon och förnybara drivmedel.

Vilka aktörer och tjänster är centrala när man ska upprätta en laddinfrastruktur?

Daniel Kulin, Sakkunnig E-mobility, Power Circle

Varför tro på en snabb utveckling? Vi har fått rita om kartan varje år för hur vi skattar efterfrågan. Det är en helt ny bransch. Modellutbudet för elbilar bara ökar för varje år och min gissning är att elbilar kommer vara den billigaste bilen i hallen 2025-2030, säger Daniel Kulin, sakkunnig E-mobility på Power Circle.  I takt med takt med utökat modellutbud ökar även aktörer inom området som bygger, levererar stolpar, står för service och underhåll – här i Sverige finns det sex tillverkare av laddboxar i dag. På uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, jobbar Commentus med att ta fram strategier och underlag för upphandling av laddpunkter. Se upp för fallgropen att bygga få laddare med hög effekt, när behovet kan vara fler laddare av lägre effekt.

Exempel från Norge – Hur har Moss Kommune arbetat med att bygga upp laddinfrastruktur

Cecilie Kildal, Rådvigare, Moss Kommune

Det finns goda exempel att hämta från vårt grannland. Moss Kommune var tidigt ute med en egen strategi för laddinfrastruktur 2014-2020. Syftet var att få fler att välja elbil. Incitamenten för framgång var politisk vilja, en drivande kommunchef, kompetens från Klima Östfold och att medel fanns avsatta under hela projektperioden. Lärdom – det tar tid! Från beställt jobb tills det blev klart. Ha tydliga avtal med elektriker, grävare, leverantörer med mera – och att det finns strömkapacitet.

Hur ett kommunalt energibolag arbetar

Fredrik Jostby, marknadschef Uddevalla Energi

Vi kan se hur intresset för att skaffa elbil i Uddevalla ha ökat säger Fredrik Jostby, marknadschef Uddevalla Energi. Vi har laddpunkter med gratis laddning på Kampenhof och bara under tiden från januari till juli i år har laddningen ökat med 30 procent. Hos oss är det InCharge som står för support och 24 timmars service. Uddevalla Energi har köpt hårdvaran och byggt laddplatsen. Laddplatserna på Kampenhof drivs helt av solel från Uddevalla Energis solcellspark ”Solvalla”. Det är gratis att ladda för att bygga ett intresse för att köra på el och som en del i att bygga vårt varumärke, säger Fredrik Jostby. Vi ser också det som avgörande i en nära framtid att från kommunen kunna erbjuda ett bra paket för att bygga och anlägga laddplatser. Det måste vara enkelt och inte för dyrt. Tänk framåt. Frågorna börjar komma till oss redan nu. Vi måste börja med att erbjuda bra paket för hemmaladdning till bostadsrättsföreningar och laddplatser till företagare.

Lars Nejstgaard
projektledare, Fyrbodals kommunalförbund

Kontaktpersoner

Lars Nejstgaard

Projektledare och kommunikatör
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2019/05/lars-nejstgaard-webb-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?