Vägledaren, samhället och ungdomarna

Det handlar om våra ungdomar. Om barnen. Och det handlar om samhället. Om arbetsmarknad och utbildning. Näringsliv, tillväxt och kompetensförsörjning. Om marknad och social välfärd. Frihet och ansvar. Drömmar och praktisk realism. Om prognoser, hopp och vad som är meningsfullt. Om sökande efter identitet, om tro, tvivel och ett ofta vingligt sökande. Det handlar om allas vår gemensamma framtid.

Den 23 september arrangerade Fyrbodals kommunalförbund en heldag med fokus på studie- och yrkesvägledning. Dagen designades för att beakta flera perspektiv och de inbjudna föreläsarna representerade olika infallsvinklar. Det blev en dag där syvarnas situation och betydelse för utvecklingen inom utbildning och arbetsmarknad belystes och diskuterades. Drygt 130 personer deltog och reaktionerna efter dagen kan inte beskrivas som annat än översvallande.

Tina Apell, studie och yrkesvägledare i Uddevalla kommun, sammanfattar: ”Mycket bra och sammanhängande dag med ett tydligt tema. Den mest intressanta dagen med Fyrbodal som jag har deltagit på. Bra jobbat och stort tack!

Individ kontra samhälle

Att vägleda ungdomar på vägen in till sin egen framtid är en utmaning som sker på många plan. På samhällsnivå behöver studie- och yrkesvägledaren ha omvärldskoll på trender och tendenser inom arbetsmarknaden. Var finns jobben nu och framöver, nationellt, regionalt och lokalt? Vilka yrken är egentligen möjliga, vilka utbildningsvägar finns det, vilka krav ställs, vad är samhällsekonomiskt klokt och samtidigt – vad engagerar ungdomarna?

På individnivå ska vägledaren skapa förtroendefulla relationer och möta varje individ öppet för att stimulera ungdomen att själv se sina möjligheter utifrån egna unika förutsättningar. Samtidigt ska vägledaren hjälpa den unge att genomskåda normativa begränsningar i form av socialt tryck skapat av allt från genus till socioekonomisk status och etnicitet. Och vägledaren ska balansera individuella drömmar mot en krass verklighet.

Det är ett krävande uppdrag. Förhoppningsvis ett härligt, roligt, stimulerande, utvecklande och i högsta grad meningsfullt uppdrag, men likväl ett uppdrag med inbyggda, ibland motstridiga krav och förväntningar. Det är dessutom ett uppdrag som hamnar i skottgluggen för olika ideologiska ställningstaganden. Samhälle och politik påverkar i hög grad tillvaron för studie- och yrkesvägledare.

Dålig matchning på arbetsmarknaden

Just nu har vi en situation i Sverige där arbetslösheten bland ungdomar är rekordhög samtidigt som näringslivet uppger att de har ett akut kompetensbehov. Matchningen på arbetsmarknaden fungerar alltså riktigt dåligt och svaret om vad det beror på och vad vi ska göra åt det varierar beroende på vem du frågar.

Under dagen blev två pågående samhällsdebatter tydliga. Det ena är balansen mellan budskapet till våra unga att ”allt är möjligt”, att man ska följa sina drömmar och att alla kan bli precis vad de vill, kontra budskapet att vägen till att lyckas är att se realistiskt på var jobben finns och välja en väg för utbildning och jobb som leder till egen försörjning. Den debatten hänger intimt samman med inställningen till teoretiska och praktiska utbildningar. Olika studier och forskningsresultat leder till olika ställningstaganden.

Jocim Waara, professor i ekonomi vid Göteborgs universitet hänvisar till forskning som visar att breda, generella kunskaper, där den unge tränar sin förmåga att anpassa sig till yrkeslivets föränderliga förutsättningar, leder till ökad flexibilitet på arbetsmarknaden. Alexandru Panican, universitetslektor och docent vid Lunds universitet, lutar sig i stället mot forskning som visar att specifika yrkesutbildningar är betydligt mer framgångsrika för att ungdomar ska komma i jobb och kunna skapa sig en god framtid.

Varför väljer vi som vi väljer?

Även om det finns stora skillnader i vad forskningen visar, finns det även många gemensamma nämnare. En sak forskarna är i stort sett överens om är vilka bakomliggande mekanismer som förklarar vad ungdomar väljer för utbildning, hur väl de klarar sina studier och vad de kommer att arbeta med. Svaret är föräldrarnas socioekonomiska bakgrund. Det är fortfarande så i Sverige idag att på generell övergripande nivå går barnen i föräldrarnas fotspår. Var mamma och pappa bor, vad de arbetar med och vad de tjänar mallar ungdomarnas väg genom livet. Ett faktum som cementerar eller till och med ökar klyftorna i samhället.

Det är bland annat för att få ungdomar att välja friare, utanför den socioekonomiska boxen som vägledning är så viktigt. Anders Lovén, doktor i pedagogik och universitetslektor vid Malmö universitet, lyfter begreppen insikt, utsikt och framsikt som effektiv ansats i de studie- och yrkesvägledande samtalen.

Insikt, utsikt och framsikt

Insikt är förmågan att vara medveten om sig själv, utsikt handlar om att se vilka vägar och möjligheter som finns och framsikt är förmågan att kombinera dessa båda.

Anders Stenberg, docent i nationalekonomi vid Stockholms universitet, var inne på samma linje. Han sätter företeelsen mobbing i ett bredare perspektiv där snäva attityder och normer utgör grogrund för ett socialt tryck mellan ungdomarna där den som är och tänker utanför boxen straffas. Han berättade om satsningar på antimobbingkampanjer och kopplade samman mobbing och ungdomars framtida studie och karriärsval.

”Att avvika från min grupps beteende får sociala kostnader. Det gör att vi inte gör självständiga val, ” säger han och betonar: ”Det skulle innebära en omvälvande potential för hela samhället om vi kunde bryta sociala o psykologiska barriärer som påverkar hur unga väljer.”

En framtid som landar i ungdomarnas hjärtan

Björn Nordén, verksamhetschef vid Competence, specialiserad på arbetsmarknadskunskap, var dagens sista talare och med personliga exempel satte han fingret på vad det till slut kokar ner till, nämligen den enskilde unga människan och dennes framtid. Han betonade nödvändigheten att förmedla budskapet att det finns en värld därute som behöver den unge.

”Våra ungdomar behöver vuxna som lyssnar och hjälper den unge att tänka fritt och öppet parallellt med rådgivning som leder till jobb och en framtid som landar i ungdomarnas hjärtan.”

Kontaktpersoner

Jenny Mårtensson

Kommunikatör Kompetensförsörjning
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2020/04/jenny-martensson-fyrbodals-kommunalforbund-300x300-1-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?