Stort projekt ska öka samarbetet för fler gröna etableringar i regionen

Nu ska regionen öka samarbetet för få till fler företagsetableringar som kan snabba på den gröna omställningen. I ett nytt projekt satsar Västra Götalandsregionen 13,5 miljoner kronor på detta. Fyrbodals kommunalförbund är en av medfinansiärerna.

Projektet heter Västsvenska etableringar för grön omställning (VEGO) och fokuserar på att utveckla industristruktur och värdekedjor, ökad offertberedskap i samspel med kommuner och andra intressenter, expansionsmöjligheter för befintligt näringsliv samt marknadsbearbetning i syfte att främja etableringar.

”Det övergripande målet med projektet är att förbättra de små och medelstora företagens hållbara tillväxt och konkurrenskraft samt skapandet av arbetstillfällen i dessa företag. I målet ingår också att verka för produktiva investeringar”, berättar Michael Johansson, chef på Regional utveckling på kommunalförbundet.

Det handlar om att utveckla samverkan mellan Västra Götalands etablerings- och exportfrämjare för att marknadsföra regionens framdrift inom den gröna omställningen och därmed attrahera hållbara företagsetableringar och investeringar.

”Det känns både viktigt och bra att vara med i projektet. Att företagen ges goda förutsättningar är viktigt för alla våra medlemskommuner. Det känns också bra att satsningen görs i hela Västra Götaland och att det sker i samverkan mellan region och kommunalförbund till förmån för våra kommuner och vårt näringsliv,” säger Renée Daun, etableringsstrateg på Position Väst i Fyrbodals kommunalförbund.

Övriga medfinansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Sjuhärads kommunalförbund, Business Region Göteborg och Skaraborgs kommunalförbund. Projektet pågår fram till december 2026.

 

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?