Skarp kritik mot ny miljöbilsdefinition

Martin Carling vid en biogasbil framför en skylt med texten "Tanka närproducerad biogas i Dals-Ed".
Martin Carling. Foto: Lars Nejstgaard.

Mindre än ett år efter att riksdagen tog beslut om en ny miljöbilsdefinition ligger ett nytt EU-direktiv om att 38,5 procent av fordon som köps in av myndigheter enbart ska vara el- eller vätgasbilar. Till skillnad från EU-direktivet vill den svenska regeringen att 100 procent ska vara el- eller vätgasfordon. Biogasdrivna fordon skulle då inte längre omfattas av miljöbilsdefinitionen.

De 14 kommuner som utgör Fyrbodals kommunalförbund har tillsammans och målmedvetet främjat biogas av restprodukter från industri, lantbruk och hushåll och skapat ett gemensamt värde för både industri och samhälle. Inte minst har detta bidragit till ett trovärdigt miljö- och klimatarbete.

Regeringens förslag till ny miljöbilsdefinition saknar den överblick och nödvändiga helhetssyn som kännetecknar ett arbete som skapar reell klimatnytta. Förslaget är ett hot mot det progressiva och långsiktiga klimatarbete som gjorts i Fyrbodalsregionen, men även i landet i övrigt.

– Det går inte att vara bäst i klassen om man inte gjort hela läxan, säger Martin Carling, ordförande för Fyrbodals kommunalförbund, en av många i landet som riktar skarp kritik mot den svenska regeringens förslag till ny miljöbilsdefinition.

– Förutom att försvåra uppfyllelsen av Sveriges miljö- och klimatmål och transportsektorns omställning så undergrävs förtroendet för både miljöbilsdefinitionen och andra styrmedel som har beslutats eller planeras att införas i närtid. Någon konsekvensanalys med hänsyn till biogasens betydelse och samhällsnytta, bidrag till cirkulär ekonomi eller stärka konkurrensfördelar hos företag och industrier har vi inte heller sett, säger Martin Carling.

Alla fossilfria bränslen behövs

För att nå de uppsatta och antagna klimatmålen kommer alla fossilfria alternativ att behövas: El, vätgas och biogas. Valmöjligheter för bästa lokala anpassning, förutsättningar och infrastruktur och störst klimatnytta bör vara avgörande. Vätgas är inte framme kommersiellt än. El och hybrider växer i antal, utbud och infrastruktur. Fordon drivna på biogas är en beprövad och utvecklad teknologi sedan 1990-talet med omedelbar klimatnytta, både som kolsänka och som en del i att skapa ett robust samhälle i balans med produktion och förädling av lokala restprodukter till eget bränsle.

Teknikutvecklingen inom biogas fortsätter i stora satsningar inom tunga fordon, busstrafik och investeringar i infrastruktur. I Sverige kör vi på hela 95 procent biogas och i Europa ökar andelen år från år. Både den svenska biogasutredningen, en studie från Linköpings universitet och EU:s eget REDII-direktiv visar på biogasens breda klimatnytta med kolsänka på upp till minus (!) 190 procent om biogasen görs på gödsel.

Kritik från många håll

Att i det läget, som regeringen föreslår, bara se på utsläppet från själva fordonet utan att ta hänsyn till alla klimatpåverkande steg i hela produktions- och livscykelkedjan är inte bara märkligt utan direkt missledande i ett seriöst klimat- och miljöarbete.

Det riktas också kritik mot förslaget från många håll i landet, bland annat från biogasbranschen, forskare och sakkunniga företrädare och partier. Förslaget är ute på remiss till den 28 juni, och beräknas avgöras under hösten 2021.

Kontaktpersoner

Karin Stenlund

Affärs- och miljöstrateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/karin-stenlund-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Lars Nejstgaard

Projektledare och kommunikatör
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2019/05/lars-nejstgaard-webb-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?