Senaste nytt från fossilfri gränsregion

Banderoll med texten Tanka närproducerad biogas i Dals-Ed.
Under våren ökade andelen biogasbilar i Dals-Eds kommunala fordonsflotta och var tredje bil i kommunens tjänst kan tankas på närproducerad biogas. Foto: Lars Nejstgaard.

Våren 2020 är märklig på många sätt. Vi har alla påverkats personligt i olika omfattning och på många olika sätt. Alla bär på någon historia och verkligheten ser inte längre ut som den gjorde för bara några månader sen.

Hemarbete och digitala möten har för många av oss i all hast blivit det mest normala. Någon ursäkt för att inte delta i ett Skype-, Zoom- eller Teams-möte finns inte. Alla kan och måste vara med. Vi lär oss. Det går att ställa om. Restider och transporter minimeras och med möten ”hemma hos” har de digitala mötena blivit personliga på ett helt nytt sätt. Bland alla personliga kaffekoppar, soliga altaner, hastigt röjda gillestugor och katter som bekymmerslöst promenerar över tangentbordet har vi i projektet haft de allra bästa personliga Teamsmötena med er i kommunerna varje månad.

Månatliga, uppskattade och med aktuella teman

Under det år vi haft Teamsmöten i projektet har vi fått ett fantastiskt gensvar i Fyrbodals kommuner. Tillsammans med er insåg vi snart att det i ”fossilfritt” fanns beröringspunkter i stort sett det mesta som handlar om kommunala ansvarsområden, inom samhällsplanering, evenemang, friskvård, upphandling, miljö, fordonsansvar, drift, kommunikation, ja kanske det finns det ännu fler funktioner vi inte upptäckt än.

I slutet av varje månad välkomnar vi brett i mötesinbjudningarna och de som känner sig berörda eller bara intresserade deltar. Och vi blir bara fler och fler för varje möte. Till dags dato har vi genomfört åtta 45-minutersmöten där antingen ni har förmedlat framgångsfaktorer i er kommun eller bolag, eller att vi efter önskemål bjudit in föreläsare utifrån i ett särskilt ämne.

Vi har haft ämnen som berört laddinfrastrukturer, myter och fakta om biogas, resfria och digitala möten, kommunikation, cykling i besöksnäring och hållbart resande, recept på lyckat införande av fossilfria fordon i kommuner med mera … många ingångar men gemensamt för alla är att vi tillsamman har berikat varandra och bidragit till framstegen för ett fossilfritt Fyrbodal. Det har också gett oss i projekt Fossilfri gränsregion 2030 viktiga inspel på aktuella och angelägna ämnen som vi gemensam jobbar vidare med.  Vi ses och hörs i höst!

Omställningen till fossilfria fordon går framåt

Medlemskommunerna i Fyrbodal arbetar målmedvetet med att nå sitt åtagande om att bli fossilfria avseende sina transporter innan 2030. Men redan nu har vi kommit långt. I genomsnitt består 34 % av Fyrbodals alla 14 kommuners fordon av biogasbilar och elbilar. Mätningar av fordonsflottan görs två gånger om året. Sedan senaste mätningen i december 2019 har fem av kommunerna ökat sin andel av biogas- och elbilar: Dals-Ed, Orust, Sotenäs, Strömstad, och Vänersborg.

Bland dessa har Dals-Ed, som satsat stort på biogasbilar, nått en milstolpe genom att passera 30 procent biogasbilar i den egna fordonsflottan. Bland de kommuner som har högst andel biogas- och elbilar har vi Trollhättan (89 procent), Mellerud (57 procent), Lysekil (47 procent), och Vänersborg (45 procent). Det framåtsyftande arbeter pågår och under perioden 2020-2021 kommer flera av kommunerna att göra nya upphandlingar och andelen fossilfria fordon i Fyrbodal fortsätter att öka.

Fyrbodal har flest publika laddpunkter i Västra Götaland

I Fyrbodal ökar möjligheten och likaså tryggheten för människor som reser med elbil. Vi ser en stor och kontinuerlig ökning av de publika laddpunkterna. På sex månader har det tillkommit 50 nya laddplatser. För att ytterligare visa Fyrbodals framgång när det gäller laddinfrastruktur för bilar kan vi stolt berätta att 37 procent av alla publika laddpunkter i Västra Götaland ligger i Fyrbodal! En framgång som underlättar framkomligheten för elbilister i Fyrbodal men även för alla de som väljer att besöka vår region med elbilar. I projektet Fossilfri Gränsregion 2030 fortsätter arbetet med att underlätta för kommunerna att arbeta med laddinfrastruktur. Innan projektet är slut 2021 kommer en strategi tas fram för publik laddinfrastruktur i Fyrbodal. Förarbetet med strategin påbörjades under våren och beräknas vara färdigt i juni 2021.

Antal publika laddpunkter i Fyrbodal juni 2020.

Biogas i Fyrbodal – det finns goda förutsättningar för ökad produktion

Under våren genomfördes en inventering av substrat för att undersöka förutsättningarna för en ökad produktion av biogas. Konsulterna ha bland annat tittat på vilket underlag det finns vad gäller hushållsavfall, gödsel och annat jordbruksrelaterat material, restprodukter från industrier med mera. Vi kan konstatera att det finns en god potential att öka biogasproduktionen i Fyrbodal. Analys och genomgång av förutsättningarna är under arbete och vi ser fram emot att presentera detta mer i detalj efter sommaren.

I Fyrbodal har vi 10 tankställen för biogas och ytterligare en är på väg att bli klar. Covid 19 påverkar även här och invigningsdatum för det nya tankstället på Trestad Center hoppas vi på att få återkomma med som glad nyhet under hösten.

Resfria och digitala möten – en vinst på många plan

Under våren började projektet Hållbart Resande Väst från Västra Götalandsregionen arbeta mer med resfria och digitala möten, bland annat som en metod att nå fossilfria transporter. Genom att minska resor till och från möten kan vi spara tid och pengar, minskar klimatavtryck och stress och även öka effektiviteten i arbetsdagen. Omställningen från fysiska till digitala möten kom dock fortare än anat som en effekt av Covid-19. Det införs reseförbud, fysiska möten och konferenser blir digitala. Detta resulterade i att Fyrbodals kommunalförbund tillsammans med Hållbart Resande Väst startade ett regionalt team med syfte att stötta medlemskommunerna i sitt strategiska och operativa arbete med resfria och digitala möten.

Lars Nejstgaard

Angelica Rennerfelt

Kontaktpersoner

Lars Nejstgaard

Projektledare och kommunikatör
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2019/05/lars-nejstgaard-webb-150x150.jpg

Angelica Rennerfelt

Projektledare
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2019/05/angelica-rennerfelt-webb-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?