Rethinking wood tas vidare i nya samarbeten

Staplade timmerstockar

Det lyckade samarbetet Rethinking wood förs vidare in i Bioeconomy Regions in Scandinavia. En region med lång tradition inom träindustrin.Med utgångspunkt i en lång tradition med användandet av skogens resurser är gränsregionen i tillväxtzonen mellan Oslo och Göteborg nu i gång med att etablera sig som den gränslösa regionen Rethinking wood där den tillgängliga träråvaran kombineras med hög kompetens. Denna position kommer att stärkas ytterligare genom ett vidareutvecklat samarbete mellan Svinesundskommittén, Fyrbodals kommunalförbund, Västra Götalandsregionen, Viken fylkeskommune, Innlandet fylkeskommune, Region Värmland och Region Dalarna.

Projektets resultat och insatser

När det gränsregionala samarbetsprojektet Grön tillväxt trä/Rethinking wood nu slutrapporteras blir det tydligt att samarbetet har varit en aktiv medspelare i den accelererade utvecklingen av ökad träanvändning de senaste åren. Mötesplatser har skapats där yrkes- och branschfrågor har satts på dagordningen.

Exempel är frågor relaterade till brand, ljud och inomhusklimat. Genom partners som ”Ordfører for tre” och Trästad Sverige har de flesta kommuner i regionen nu erfarenhet av bygg i trä och utveckling av träbyggnadsstrategier.

Resultaten, kontaktytorna och den goda samverkan som skapats i Rethinking wood kommer nu bland annat föras vidare in i Bioeconomy Regions In Scandinavia.

Kontaktpersoner

Karin Stenlund

Affärs- och miljöstrateg Affärsdriven miljöutveckling
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/karin-stenlund-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Ann Palmnäs

Verksamhetsledare Position Väst
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/ann-palmnas-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?