Rådgivning med kunden i fokus

Fyrbodals kommunalförbund och Almi Väst har ingått ett avtal för affärscoachning och företagsrådgivning till små och medelstora företag, så kallade SME. Avtalet innebär att det blir enklare för företagare att få rätt stöd då flera tjänster landar in hos samma leverantör.

Avtalet är resultatet av en upphandling enligt LOU som gjordes under senhösten och som ersätter det avtal som kommunalförbundet haft med Nyföretagarcentrum Väst.

Det finns flera nyheter i det nya avtalet. Gemensamt för dem är att de alla sätter företagarens behov i centrum oavsett vilken fas företaget befinner sig i, till exempel nystart, utveckling, ekonomisk kris eller generationsskifte.

Avtalet ska ses som en del i en omfattande kedja där olika aktörer och myndigheter levererar olika former av stöd, till exempel i digital form, via gruppinsatser som seminarier och föreläsningar, mentorskap och personlig rådgivning. Genom avtalet med Almi får vi en tydlig dörr in i systemet och företagaren, oavsett om man är i uppstartsfasen eller har drivit företag i decennier får en ”sömlös” upplevelse där Almi tar huvudansvar för att stödet är relevant och levererat med kvalité.

En annan central nyhet är kravet att stöd ska kunna tillhandahållas på plats i hela Fyrbodals geografiska område och till företagare oavsett bransch. Det är företagarens behov som styr. Kommunalförbundet ställer också krav på att Almi informerar kommunernas näringslivsenheter om aktiviteter som ska ske i respektive kommun.

Matchning av idéer och team är ännu en nyhet. Tjänsten vänder sig till de som har en idé och som vill pröva affärspotentialen i den, få hjälp med rätt resurser för att utveckla idén och att ta den till en marknad. Innehållet i tjänsten kommer att utvecklas under första halvåret 2019. Exempel på tänkbart innehåll kan vara ”Idécafé”, ”Innovationsseminarium” ”Innovation Hacks”, ”Innovation Communitys”, ”Deladinidé.nu” med mera. Syftet är att skapa arenor där nya idéer och entreprenörer kan mötas och utvecklas i hela Fyrbodal och inom alla branscher.

– Genom att vi nu får en huvudleverantör som håller ihop tjänster som tidigare var uppdelade på flera aktörer får vi en kvalitetssäkring i uppföljningen. Därmed kan vi också säkerställa att våra gemensamma tillväxtmedel används där de ger störst samhällsnytta, säger Anna Lärk Ståhlberg, näringslivsutvecklare Fyrbodals kommunalförbund.

Avtalet kommer att följas upp kvartalsvis och även om det finns en grundfördelning mellan tjänsterna i avtalet finns det utrymme vid uppföljningarna att göra justeringar beroende på behovet från marknaden.

Avtalet i korthet

1. Distribuerad affärs- och företagsutveckling.

Syftet med insatserna är att skapa och utveckla varaktiga företag i Fyrbodal oavsett geografi eller bransch.

2. Akut rådgivning för små företag i ekonomisk kris.

Syftet med den akuta företagsrådgivningen är att inom 24 timmar, genom rådgivning hjälpa små bolag som hamnat i ekonomisk kris. Det kan vara allt ifrån obetalda skulder, problem med lönsamheten eller att det är omöjligt att betala ut lönerna till de anställda i bolaget.

3. Rådgivning till små företag som står inför ett generationsskifte.

Syftet med rådgivningen är att sprida kunskap om ägarskiften för att underlätta generationsskiften i små företag. Anledningen till insatsen är att det finns gott om en- och fåmansföretagare som är på väg att gå i pension eller som funderar på att avveckla sina företag i Fyrbodal. För att inte företagen, inklusive deras erfarenhet, kompetens och arbetstillfällen, ska försvinna från delregionen, är tanken att sammanföra dessa företagare med personer som vill driva företagen vidare.

4. Temaseminarier för nystartade och befintliga små- och medelstora företag.

Syftet är att ge deltagarna ökad kunskap i affärs- och företagsutveckling samt innovationsledning som bidrar till varaktiga och konkurrenskraftiga företag. Seminarierna ska bestå av kompetenshöjande aktiviteter som inte erbjuds av annan offentligt finansierad aktör, exempelvis branschspecifika kunskaper och eller på grund av ny lagstiftning eller samhällsförändring. Seminarierna kan genomföras i samverkan med kommunernas näringslivsenheter och andra aktörer, akademi, organisationer och myndigheter. Det är viktigt att seminarierna bidrar till att stimulera entreprenörskap och att tröskeln till att ta hjälp sänks.

5. Matchning av idéer och team.

Syftet är att skapa möjligheter för fler idéer att nå en marknad och därigenom stärka de befintliga små och medelstora företagen. Idéer ska landas in i utvecklingsteam där man matchar idén med identifierade expertkompetenser som till exempel mentorer, studerande, forskare etc som är nödvändiga för att ta idén vidare. Matchning ska kunna ske både digitalt och via personliga möten.

6. Innovationshandledning.

Anbudsgivaren ska kunna erbjuda innovationshandledning till små och medelstora företag. Arbetet ska ske genom en kvalitetssäkrad, forskningsbaserad och dokumenterad innovationsprocess.

Kontaktpersoner

Anna Lärk Ståhlberg

Teamchef Samhällsutveckling
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/anna-lark-stahlberg-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?