Nytt från direktionsmötet i september

Förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund höll sitt första möte för hösten den 19 september. Direktionen är kommunalförbundets högsta beslutande organ.

Under mötet behandlade direktionen bland annat följande frågor:

  • Beslut om remissvar rörande utredningen för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar (SOU 2019:21). Utredningen föreslår bland annat en ökad satsning på det regionala investeringsfrämjandet, något som kommunalförbundet ser mycket positivt på. I sitt remissvar föreslår kommunalförbundet även ett ytterligare fokus på att nyttja och stärka potentialen i närheten till Norge.
  • Prioriteringslista för åtgärder när det gäller det mindre regionala vägnätet i Fyrbodal. Förbundsdirektionen har beslutat om åtta prioriterade objekt som nu skickas till Västra Götalandsregionen för fortsatt beredning.
  • Dialog med bland andra Martin Hellström, rektor på Högskolan Väst, kring den gemensamma verksamheten Kommunakademin Väst – en plattform för strategisk och systematisk samverkan mellan Högskolan Väst och de 14 kommunerna i Fyrbodal.
  • Förslag till de så kallade kommuntalen för 2020 rörande bosättning för nyanlända. Fördelningen inom varje län beslutas av länsstyrelsen. Antalet nyanlända beräknas bli färre de närmaste åren enligt Migrationsverkets prognoser.
  • Dialog mellan direktionens ledamöter och riksdagsledamöter från Fyrbodal om strategiskt viktiga frågor för delregionen. Bland annat diskuterades kommunalförbundets arbete med folkhälsa, behovet av infrastruktursatsningar, reglerna kring strandskydd samt behovet av förändrade regler kring LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).
  • Information av Katarina Ahlqvist, vd på Gryning Vård, om företagets verksamhet. Fyrbodals kommunalförbund är delägare i Gryning Vård.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?