Nytt från direktionsmötet i oktober

Förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund höll sitt andra möte för hösten den 31 oktober 2019. Direktionen är kommunalförbundets högsta beslutande organ.

Förbundsdirektionen behandlade bland annat följande frågor:

  • Beslut om verksamhetsplan och budget för kommunalförbundet för 2020.
  • Beslut om budget för tillväxtmedel för 2020. Tillväxtmedlen kan sökas för projekt och förstudier inom områdena näringsliv, kompetensförsörjning, miljö och kultur. Budgeten för 2020 är på 20,5 miljoner kronor varav hälften finansieras av Fyrbodalskommunerna och hälften av Västra Götalandsregionen. En första utlysning kommer att göras inom kort.
  • Samtal mellan direktionens ledamöter och presidiet i Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd om den nya utvecklingsstrategin för Västra Götaland som är på väg att tas fram. Den ska gälla för åren 2021–2030 och är en övergripande strategi för det gemensamma tillväxt- och utvecklingsarbetet i Västra Götaland. Några av de frågor som lyftes av direktionens ledamöter var: behovet av investeringar i infrastruktur, möjligheterna att få en större andel av medel från EU samt utökat gränsregionalt samarbete.
  • Information av Elsie Hellström, vd för Svinesundskommittén, om hur kommittén och Fyrbodals kommunalförbundet tillsammans arbetar för en stark och attraktiv gränsregion mellan Sverige och Norge. Exempel gavs bland annat från arbetet med att utbilda gränsguider inom besöksnäringen.
  • Information av Ann-Britt Dahl, vd på Mediapoolen, om företagets verksamhet. Fyrbodals kommunalförbund är delägare i Mediapoolen.

Fyrbodals kommunalförbund är ett av fyra regionala kommunalförbund i Västra Götaland. Genom oss samarbetar våra 14 medlemskommuner för en hållbar utveckling av vår delregion samt en enkel och rationell hantering av de mellankommunala frågorna.

Kontaktpersoner

Morgan Ahlberg

Kommunikationsansvarig
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/morgan-ahlberg-pressbild-fyrbodals-kommunalforbund-1-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?